Český den proti rakovině

Pokud budete mít zájem přispět na veřejnou sbírku a podpořit český den proti rakovině, můžete si zakoupit 30. 9. 2020 kytičku v minimální ceně 20 Kč. K dispozici bude:

  • u budovy MŠ – od 7 do 9 hodin
  • u obchodu – od 7 do 10 hodin, od 13 do 15 hodin
  • u OÚ – od 7 do 9 hodin
  • u vjezdu do Jabloňového sadu – od 7 do 9 hodin

Při prodeji kytiček budou pomáhat děti z 5. třídy pod dohledem zaměstnanců školy.

Logická olympiáda - registrace

Do 30. 9. 2020 probíhá registrace všech dětí 1. stupně do Logické olympiády. Prosíme rodiče, aby zaregistrovali děti na www.logickaolympiada.cz a umožnili jim, se zúčastnit. Nominační kolo proběhne v říjnu online a děti si budou vyplňovat doma na počítači. Děti ze 4. a 5. třídy, které se budou hlásit na gymnázia, mohou touto soutěží získat cenné body k přijímacím zkouškám. Registrace - zde. Už je zaregistrováno 66 dětí z naší školy - přidejte se!

Angličtina s rodilým mluvčím

V rámci zapojení do aktivit MAS Bobrava budeme mít pro děti ze 3. - 5. třídy v letošním školním roce dotovaných 20 hodin angličtiny s rodilou mluvčí Cynthia Sandridge. Plánované hodiny budou: 27. 10., 8. 12., 19. 1., 2. 3.  a 13. 4.

Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Kroužky - zahájení

angličtina  - 1. třída - od 22. 9.
keramika - 1. třída  - 1. 10. (15.30 - 16.30 h), 3. třída - 1. 10. (16.30 - 17.30 h), 2. třída - 8. 10. (15.30 - 16.30 h). 4. a 5. třída - 8. 10. (16.30 - 17.30 h)
vědecké pokusy - 5. 10.
sbor - 5. 10.
šití - 6. 10.
náboženství - 7. 10. pro 1. - 3. třídu; 30. 9. pro 4. - 5. třídu od 15 h
šachy - od 5. 10.

architektura - od 1. 10.

Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.

Mohyla Míru

V úterý 8. 9. 2020 se pro děti 3. a 4. třídy uskutečnil projektový den hrazený z fondu  EU. Děti navštívily mohylu Míru, kde na ně čekali členové vojensko–historického klubu 7. rota. Děti se proměnily v rekruty armády z doby císaře Napoleona a ve vojenském uskupení prošly územím bitvy tří císařů, a vyzkoušely si nabít a vystřelit z muškety. Foto z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Sběr starého papíru, pomerančová kůra

Vzhledem k výraznému snížení za výkup starého papíru se sběr papíru letos konat nebude. Pomerančovou a citronovou kůru mohou děti odevzdávat v sáčcích podepsanou a zváženou paní učitelce Ryšavé ráno před vyučováním v kabinetu družiny. Děkujeme.

Foto

Do fotogalerie vloženy první snímky z letošního školního roku - zde.