Charakteristika sboru

Ředitelka školy

Třídní učitelé

Asistentky pedagoga

Školní asistentka

Ostatní vyučující

Zaměstnanci školní družiny