4.třída

Úvodní informace pedagoga

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: kalova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

Důležité informace

29.9.2020 - Světový den srdce. Udělejte si krásný den se svými dětmi!broken heart

30. 9. 2020 - Český den proti rakovině, letošní sbírka je zaměřená na získání prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Hlavní téma letošní sbírky: nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře

Minimální prodejní cena kytičky: 20 Kč

Dobrovolníci z 5. třídy budou tyto kytičky prodávat pod dozorem zaměstnanců školy v době 7.00 - 9.00 hodin u samoobsluhy, obecního úřadu, MŠ, v Jabloňovém sadu (zde i v době13.00 - 15.00 hodin).

 

1.10.2020 - Dýňový den. Připomínám, že děti budou potřebovat dýni a přírodniny. Dýně musí být vydlabaná doma, doporučuji přibalit do aktovky špendlíky. Děkuji. 

 

Plánované akce

        do 30.9. - Logická olympiáda - registrace, podrobné informace najdete na hlavní webové stránce   

                         školy

        29.9. - den srdce

        30.9. - den proti rakovině a kytičkový den

        1.10. - dýňový den

        2.10. - volby, není školní družina, škola otevřena do 12 hodin

        9.10. - exkurze Není včela jako včela

      29.11. - vánoční strom

        3.12. - vánoční focení pro zájemce

      22.12. - interaktivní hudební pořad Radima Zenkla

 


PROBÍRANÉ UČIVO

Pondělí 28.9. - státní svátek

Úterý 29.9.

Čj: V pátek bude písemka na probranou lekci "Nauka o slově". Děti budou znát synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná, spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená (lichotivá i hanlivá), jednoznačná a mnohoznačná. 

P.S.: 12/1a-g - kdo nestihnul ve škole, dodělává doma. Hráli jsme hry, kde jsme procvičovali slova k písemce

M: str,17/49 ab, str.17/50 - 2 sloupce společně ve škole, zbytek za D.Ú a k tomu ještě příklady ze sešitu na zaokrouhlování na desítky, ve škole jsme probírali indické násobení str. 16/41

Vl: Ve čtvrtek bude písemka na kraje, krajská města. Děti umí napsat jednu větu, která charakterizuje daný kraj. Kraje dokáží najít na slepé mapě.

P.S.str.8/1,2 - doplňujeme společně. D.Ú - dopsat do P.S. jaké mají Vaše děti práva a co si pod tím představují. Povídání o sv. Václavovi.

Hv: Nová lidová píseň "Jo ti povidam" a poslech písničky od Pavla Dobeše "Papíroví draci",  chorál Svatý Václave.

Čtení: Děti doplňují údaje o sobě, co je baví, co mají rádi, jakou poslouchají hudbu apod. Poslech četby o svatováclavské koruně.


Středa 30.9.

M:

Aj:

Čj:

Př:

Čtení: Nosit si s sebou do hodiny povinnou četbu.


Čtvrtek 1.10.

Aj:

Čj:

M:

Vl:

Pč:


Pátek  2.10.

Čj:

M:

Př:

Vv:


PROBÍRANÉ UČIVO V TÝDNU OD 21.9.- 25.9.

Pondělí 21.9.

Čj: učebnice str. 11, cv.3, procvičujeme antonyma a synonyma, str. 12, cv.1+1a, pojmy slova nadřazená, podřazená, souřadná

     D.Ú.: str. 12, cv. 2 napsat do sešitu č. 1- pravopis

Aj: 

  • skupina Jedličková - hudební nástroje - vazba I can play the...; DÚ: Wocabee - balíček hudební nástroje; středa - test hudební nástroje 
  • skupina Blašková - Vysvětlení a objasnění chyb v testu, který se psal minulou hodinu. Ráda bych pochválila všechny děti za skvělé výsledky! Příprava na novou lekci - zápis do sešitu CAN/CAN´T. DÚ: Naučit se říkanku z PS: str.5, cv. 9. 

M: procvičování násobilky, uč. str. 12 cv. 24, str. 13 cv. 26 - hledáme všechna řešení, cv. 29 - slovní úloha

     D.Ú: str. 13 cv. 30


Úterý 22.9.

Čj: učebnice str. 12 cv.2 - ústně odpovědi na otázky, P.S.: str. 8 cv.1, 2, 3 a str. 9 cv.1 a cv.2 jen doplnění i, í ,y, ý

M: str. 13 cv.27, str.14 cv.31, str.15 cv.39, D.Ú- str.14 cv.33

Vl: opakování krajů, krajských měst, názvy sousedních států, hlavní města, povídání o Moravanech, P.S.: str.7 cv.3,4,5

Hv: opakování not, nové písničky od Marty Kubišové a Pokáče

Čtení: tiché a hlasité čtení, otázky k textu


Středa 23.9.

M: hra tleskni, dupni - násobky 2,3, str. 14/32- pojem trojúhelník, strany, vrcholy, obsah, obvod 

      D.Ú.: str. 14/32b

Aj:

  • skupina Jedličková - psali jsme test na hudební nástroje, trénovali slovní zásobu 1. lekce - I can/can´t, v sešitě vlepený zápis; DÚ: PL slovíčka - obě strany
  • skupina Blašková - Přednes básničky z PS. Opakování na zítřejší test - spelling (soustředit se na slovíčka z učebnice str. 4 a 5), čtvrtek 24.9. test na spelling (Procvičování spellingu podle YouTube videa od času 1:00 tady: https://www.youtube.com/watch?v=AIMrS6kC000)

Čj: diktát, učebnice str. 12 cv.3, slova spisovná a nespisovná, str. 13 cv.1, 2, ve skupinkách vymýšlí děti konec příběhu o vosách

D.Ú.: P.S.: str.9 cv.2 dodělat celé a, b, c, d

Př: opakování o rostlinách - doplňovačky, práce na pracovní listy, živočichové - vlastnosti, učebnice str. 15

Čtení: Čtení z povinné knížky


Čtvrtek 24.9.

Aj: zkoušeli jsme ve škole na notebooku Wocabee výslovnost a fungovalo nám - prohlížeč Google Chrome

  • skupina Jedličková - trénovali jsme vazbu I can/can´t + otázku a odpověď (Can you play....? Yes, I can. No, I can´t.), učebnice str. 5 a 6, poslech str. 6
    DÚ: 6/1,2; Wocabee - UNIT1 (do 1. 10.)

  • skupina Blašková - Psali jsme test na spelling - velká pochvala všem! Dětem byl rozdán přehled učiva týkající se první lekce. Pracovní list na procvičení can/can´t.

Čj:  P.S. celá strana 10 - procvičování slov spisovných a nespisovných, učebnice str. 14 cv.1

      D.Ú.: učebnice str. 14 cv.2,2a,2b - napsat do sešitu č.2

M: str.18 cv.53, str.14 cv.34 a str.15 cv.38 - kdo nestihl ve škole, tak to dodělá za D.Ú.

Vl: psala se písemka, učebnice str. 13,14 - doma znovu přečíst

Pč: práce na pozemku


Pátek 25.9.

Čj: P.S.: str.11 celá stránka, procvičování slov citově zabarvených, učebnice str.14 cv.3, společně 

     vyhledáváme nespisovná slova v textu a nahrazujeme  je neutrálními

M: str.15, cv.36, cv.40, str.16,cv.43- zvířátka dědy Lesoně

Př: písemka na houby, dělení živočichů str.15,16

Vv: doděláváme obrázek městečko a některé děti stihly ještě obrázek muchomůrka

 


Rozvrh

I.pololetí 08:00-08:45 08:55-09:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí Čj Aj Aj M Tv Tv  
Úterý Čj M Vl Hv Čj  
Středa M Aj Aj Čj Čj  
Čtvrtek Aj Aj Čj M Vl  
Pátek Čj M Vv Vv