Štafetový pohár

V pondělí 29. 4. 2024 se 16 našich žáků ze 2. - 5. třídy zúčastnilo okresního kola ve Štafetovém poháru v Ořechově. V konkurenci dvanácti družstev získalo naše družstvo 3. místo. Doplňkovými individuálními disciplínami byly hod medicinbalem a skok z místa. 
1. místo - skok z místa v kategorii chlapců (2., 3. třída) - Viktor Skalník
3. místo - skok z místa v kategorii dívek (2., 3. třída) - Kateřina Burianová
2. místo - skok z místa v kategorii chlapců (4., 5. třída) - Petr Netík
3. místo - hod medicinbalem v kategorii dívek (2., 3. třída) - Elly Matušková
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Foto - zde.

Návštěva Policie Brno

V pátek 26. 4. 2024 měli žáci 4. ročníku možnost navštívit sídlo Policie Brno a v rámci preventivního programu se  seznámit s prací policistů a vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Foto - zde

Literární a výtvarná soutěž

Opět po roce pro děti ze Šlapanicka připravila MAS Bobrava literární a výtvarnou soutěž. Všechny třídy naší školy se zapojily a několik zaslaných prací jak výtvarných, tak literárních, skončilo na stupních vítězů. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili. Odkaz - zde.

výtvarná kategorie 1. a 2. ročník: 1. místo Eduard Goold
výtvarná kategorie 3. - 5. ročník:  3. místo Adam Ničovský
literární kategorie 3. ročník: 2. místo Tereza Ryšavá
cena poroty za video: Marek Volejník a Vilém Vojtěch

McDonald cup

V pondělí 22. 4. 2024 se našich 12 fotbalistů zúčastnilo okrskového kola McDonald cupu, který se konal v Rajhradě. Naše družstvo vybojovalo 5. místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a paní Ruschkové za trenérskou pomoc jak při přípravě, tak samotném turnaji. Současně děkujeme panu Volejníkovi, paní Šimoníkové a Kopetkové za pomoc s dopravou. Foto - zde.

Pangea 2024

Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do letošního ročníku matematické soutěže Pangea. Gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům.

KATEGORIE 4. ročník: 1. místo - Zdeněk Herdin (37 bodů), 2. místo - Emily Volejníková (35 bodů), 3. místo - Alan Ivo Pšikal (31 bodů)
KATEGORIE 5. ročník: 1. místo - Marek Štěpánek (51 bodů), 2. místo - David Svoboda (47 bodů), 3. místo - Vojtěch Vilém (45 bodů)

Ukliďme Moravany

Děkujeme všem 26 dětem a jejich rodičům, kteří se s námi zapojili v sobotu 6. 4. do jarního úklidu Moravan. Foto - zde.

Babylon 2024

V úterý 19. 3. 2024 se konalo městské kolo soutěže Babylon zaměřené na čtenářskou gramotnost, ve které nás reprezentoval nejlepší řešitel školního kola Marek Štěpánek. V konkurenci brněnských žáků získal nádherné 5. místo. Markovi moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky podrobné - zde.

Matematický klokan 2024

V pátek 22. 3. 2024 se konal další ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se zúčastnili žáci 2. - 5. ročníku. Gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům.

KATEGORIE CVRČEK (2. a 3. třída) - 1. místo Adam Šmída, 2.-3. místo Amelie Pšikalová, Adam Luňák
KATEGORIE KLOKÁNEK (4. a 5. třída) - 1. místo Marek Štěpánek, 2. místo Marek Železník, 3. místo Vilém Vojtěch

Velikonoční dílny

Tradičně strávily děti ve škole poslední pracovní den před Velikonocemi tvořením výrobků s velikonoční tematikou. Páťáci opět pomohli s vyráběním prvňáčkům a všichni si užili tvořivé dopoledne s předvelikonoční atmosférou. Foto - zde.

Pěvecká soutěž - školní kolo

V úterý 26. 3. 2024 se ve škole konal další ročník pěvecké soutěže. Porota ve složení paní starostka Helena Kadlečíková, paní učitelky ze ZUŠ Židlochovice Jana  Kocmanová a Lucie Petrášová měly nelehký úkol, aby mezi všemi 31 soutěžícími ve 3 kategoriích vybraly nejlepší zpěváky. Všem zúčastněným patří velká pochvala za odvahu a předvedený výkon, vítězům gratulujeme! Děkujeme čtvrťákům za návrhy medailí, které vytvořili v informatice a vytiskli na 3D tiskárně. Foto - zde.

V kategorii 1. třída: 1. místo - Mia Zukalová, 2. místo - Adam Kuliha, 3. místo - Sofie Kubešová
V kategorii 2. a 3. třída: 1. místo - Adriana Železníková, 2. místo - Tereza Loskotová, 3. místo - Ondřej Netík
V kategorii 4. a 5. třída: 1. místo - Vilém Vojtěch, 2. místo - Nela Stiborová, 3. místo - Nela Bradávková