5.třída

Úvodní informace pedagoga

Vážení rodiče,

v případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: tausova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodiny:  dle e-mailové domluvy


Důležité informace

30. 9. 2020,   Český den proti rakovině, letošní sbírka je zaměřená na získání prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Hlavní téma letošní sbírky: nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře

Minimální prodejní cena kytičky: 20 Kč

Dobrovolníci z 5. třídy budou tyto kytičky prodávat pod dozorem zaměstnanců školy v době 7.00 - 9.00 hodin u samoobsluhy, obecního úřadu, MŠ, v Jabloňovém sadu (zde i v době13.00 - 15.00 hodin).


PLÁNOVANÉ AKCE

do 30. 9. 2020, Logická olympiáda - registrace, podrobné informace najdete na hlavní web. stránce školy

1. 10. 2020, Zdobení dýní (4. - 5. hodinu), do školy si přineste vydlabanou dýni a přírodniny na ozdobu

5. 11. 2020, Návštěva ZŠ Želešice, workshop na téma entomologie, v rámci projektu Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice

10. 11. 2020,   anglické interaktivní představení - PIPPI LONGSTOCKING, v 11.00 hodin

22. 12. 2020, Interaktivní hudební pořad Radima Zenkla, v 10.00 hodin


Probírané učivo

Pondělí 28. 9. - Státní svátek

Čj:  

M:  

Vl:  

Aj:  

Inf: 

Čtení: 


Úterý 29. 9.

Čj:   Slovesa, učebnice str. 14 / 5 - 7, - str. 14/6, napiš do DS slovesa v daném tvaru

Aj:   učebnice: 7/5,6; PS: 5/5,6, DÚ: Wocabee - instructions 1, 2

M:   učebnice str. 12 - 13, - 13/7, počítej do DS

Př:  Nerudní suroviny - Vápenec str. 14

Hv: Kdyby tady byla taková panenka, Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, Marjánko, Marjánko, Na tom bošileckým mostku, zde,  - nauč se slova písní, připrav si referát oblíbené skupiny nebo zpěváka na tento školní rok


Středa 30. 9.

Čj:   

M:   

Vl:   

Tv:   


Čtvrtek 1. 10.

Čj:   

Aj:   

M:   

Vv: Zdobení dýní  


Pátek 2. 10.

Čj:   

M:    

Př:   

Pč:  

Čtení:   


Pondělí 21. 9.

Čj:  Vzory podstatných jmen - procvičování, Přímá řeč - naučte se možnosti zápisu a), b), c)

M:   Písemné odčítání, učebnice str. 8, DÚ - učebnice str. 8/3 (5. - 8. příklad) do DS!!!

Vl:   Rozkvět Českého království, vláda přemyslovských králů, opakujte ze sešitu 4. ročníku, učebnice str. 6, - Vláda Lucemburků, Karel IV - napište stručný zápis z učebnice, přečtěte si zápis ze 4. ročníku  

Aj:  Vysvětlení a objasnění chyb v testu, který se psal minulou hodinu. Ráda bych pochválila všechny děti za skvělé výsledky! Procvičování hláskování slov (spelling). : Dopsat do sešitu slova se členy a nebo an z učebnice na str. 6, cv. 2

Inf: Google classrom - přihlášení a práce v kurzu (pro nemocné kód k přihlášení - prqk3d4), DÚ: doplnit do sešitu zápis -(https://classroom.google.com/u/0/c/MTY4Mjk5MjkwMjU4)
Přihlaste se do učeben Aj, Př, Vl, Čj, M, Inf (stačí odkliknout v emailu)

Čtení: PL - O Přemyslu Oráči - čtení s porozuměním


Úterý 22. 9.

Čj:   Podstatná jména, Přímá řeč, Slovesa - naučit se zápis ze sešitu

Aj: Téma autumn - nová slovíčka, PS str. 4, cv. 1, 2, 3, dětem byl rozdán přehled učiva týkající se první lekce, čtvrtek test na spelling (Procvičování spellingu podle YouTube videa od času 1:00 tady: https://www.youtube.com/watch?v=AIMrS6kC000)

M:   Písemné odčítání, učebnice str. 9, -  str. 9/4, do DS, zk. dobrovolná

Př:   Nerudní suroviny, Pískovec, str. 12

Hv:   Kdyby tady byla taková panenka, Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, zde - naučit se slova písní, připravovat referáty


Středa 23. 9.

Čj:   Slovesa, opakování - osoba, číslo, čas, způsob, učebnice 12/1

M:   Geometrie - trojúhelníková nerovnost, str. 10, DÚ - 10/5c)

Vl:   Husitské války, - Život ve středověku, str. 7, učivo si přečti a zapiš do sešitu zápis, opakuj si husitské války z loňského sešitu  nebo z Ryšavé

Tv:   Vybíjená


Čtvrtek 24. 9. 

Čj:   Diktát, Slovesa, učebnice str. 12/2, - PS str. 6/1, 2

Aj:   Psali jsme test na spelling - velká pochvala všem! Učebnice str. 6 a 7, PS str. 4. Trénování anglických pokynů.

M:   Učebnice str. 9/4, 5, 6, 7, 8, 9, kdo nestihl vypočítat ve škole, dopočítá doma   

Vv:  Škola snů - návrh, realizace a diskuse.


Pátek 25. 9. 

Čj:   Slovesa, učebnice str. 13

M:   PL nalepený v DS - PÍSEMKA č. 1 zde (Přijímací zkoušky nanečisto), př. č. 1 + 2 jsme vypočítali ve škole, - př. č. 3 - 7 na pátek 2. 10., Alter str. 12, - 12/1a) kdo nestihl ve škole, dopočítá doma do DS.

Př:   Písek, Žula, str. 17

Pč:  Podzimní strom

Čtení: Hra na rozvoj slovní zásoby, čítanka str. 18 - 19, Horniny a minerály


 

Pondělí 28. 9. - Státní svátek

Čj:  

M:  

Vl:  

Aj:  

Inf: 

Čtení: 


Úterý 15. 9.

Čj:   Podstatná jména, učebnice str. 10 - 11, - 11/5 dokončit

Aj:   opakování na test (měsíce, roční období, řadové číslovky, spelování), DÚ - PS str. 2

M:   Hejný - násobilkové čtverce, slovní úlohy, Alter - str. 5, - 5 / 7, 8

Př:  Podmínky života na Zemi - diskuze (procvičování  - www.rysava.cz), - PL nalepený v sešitě - dokončit 

Hv: Poslech hudby - Návštěva v ptačí říši - Janáček, Trojan, Smetana, vytleskávání - poznávání písní, - 1 referát, seznámení s oblíbenou hudební skupinou, zpěvákem


Středa 16. 9.

Čj:   Podstatná jména, učebnice str. 11, - 11/7 do DS

M:   Geometrie, str.10 /1, 2, 3, 4

Vl:   Velkomoravská říše, vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat, - PL nalepený v sešitě + nápověda

Tv:   Hod do dálky


Čtvrtek 17. 9.

Čj:   Vzory podstatných jmen - procvičování, diktát, kořen slova, - PL Koncovky podstatných jmen, str. 28

Aj:   Psali jsme test na měsíce a roční období, poté jsme procvičovali seznamovací fráze z učebnice na straně 5 (What´s your name? How old are you? How are you today? Nice to meet you. Good morning!) DÚ- PS str. 3, cv. 3

M:   Sudá a lichá čísla, učebnice str. 5, Procvičování sčítání a odčítání str. 7, - do DS vypočítej str. 7 / 5 (první 4 příklady), 6, 7 (skupina č. 1 má cv. 6 a 7 vypočítané)

Vv:   Tvorba lektvarů - povídání o dobrých a špatných vlastnostech


Pátek 18. 9.

Čj:   Řeč přímá a nepřímá - zápis zde (2. - 3. strana), - PL str. 31

M:    Zaokrouhlování + písemné sčítání - test, součtové trojúhelníky

Př:   Pozorování neživé přírody, Nerosty a horniny, str. 11, zápis zde

Pč:  Práce na zahradě

Čtení:   Hra - učebnice Čj, 11/4


Mimočítanková četba

Mikuláš a jeho přátelé, přečtenou knihu a referát odevzdáš 13. 11. 2020. V zápisu o knize nesmí chybět název knihy + jméno autora, charakteristiky hlavních postav, místo děje, stručný obsah, zhodnocení knihy, obrázek.


PROCVIČOVÁNÍ

www.gramar.in

www.matika.in

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/

http://skolakov.eu/matematika-5-trida/

http://skolakov.eu/vlastiveda-5-trida/

Hejného matematika:  
Stránky neziskové společnosti H-mat (zde se nachází odkazy na články, seminářea pod.) http://www.h-mat.cz/
Příručka pro rodiče: http://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/H-mat_Prirucka_pro_rodice.pdf
různá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Pi09g-gq-GE&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&index=2&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=KYMWREw5XRU&index=3&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&index=4&list=PLbb8j-uXWuKo57...

https://www.youtube.com/watch?v=7qMozPbcCWQ&list=PLbb8j-uXWuKo57pMFDdKdT...

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA&index=1&list=PLRWd-DSLIxbc-n...


VYÚČTOVÁNÍ TŘÍDNÍHO FONDU                       

Zůstatek: 141 Kč


FOTOGALERIE

Výukový programu Zkuz to zdravě - zde
Exkurze vila Tugenhadt -  zde


Rozvrh

I.pololetí 08:00-08:45 08:55-09:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí         Čj         M        Vl    Aj   Inf    Inf    Aj       Čj
Úterý    Čj    Aj    Aj    Čj        M         Př          Hv  
Středa         Čj         M        Vl         Tv          Tv  
Čtvrtek         Čj    M    Aj    Aj    M         Vv          Vv  
Pátek         Čj         Př    M    Pč    Pč    M          Čj