Fotky

Do fotogalerie vloženy - dýňový den, vila Tugendhat, čtenářské dílny. Děkujeme rodičům za pomoc se zajištěním dýní.

Angličtina s rodilým mluvčím

V rámci zapojení do aktivit MAS Bobrava budeme mít pro děti ze 3. - 5. třídy v letošním školním roce dotovaných 20 hodin angličtiny s rodilou mluvčí Cynthia Sandridge. Plánované hodiny budou: 8. 12., 19. 1., 2. 3.  a 13. 4.

Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Děkuji zaměstnancům školy a dětem z 5. třídy za pomoc s prodejem kytiček a vám všem, kteří jste podpořili veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině v Moravanech. Všech 350 kytiček se během chvilky prodalo. Na koho nezbyla žlutá kytička, může si koupit online kytičku https://www.denprotirakovine.cz/ a v dalším ročníku jich objednáme po dobrých zkušenostech více. Na sbírku bylo vybráno a posláno 13 830 Kč. Markéta Jedličková

Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.

Mohyla Míru

V úterý 8. 9. 2020 se pro děti 3. a 4. třídy uskutečnil projektový den hrazený z fondu  EU. Děti navštívily mohylu Míru, kde na ně čekali členové vojensko–historického klubu 7. rota. Děti se proměnily v rekruty armády z doby císaře Napoleona a ve vojenském uskupení prošly územím bitvy tří císařů, a vyzkoušely si nabít a vystřelit z muškety. Foto z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Sběr starého papíru, pomerančová kůra

Vzhledem k výraznému snížení za výkup starého papíru se sběr papíru letos konat nebude. Pomerančovou a citronovou kůru mohou děti odevzdávat v sáčcích podepsanou a zváženou paní učitelce Ryšavé ráno před vyučováním v kabinetu družiny. Děkujeme.

Foto

Do fotogalerie vloženy první snímky z letošního školního roku - zde.

Wocabee - aplikace na výuku AJ

V rámci příspěvku MŠMT na vybavení školy na ICT a podporu distanční výuku jsme zakoupili pro letošní školní rok všem dětem aplikaci Wocabee, která se nám na jaře osvědčila při výuce anglického jazyka. Registrační kódy děti ze 3.-5. třídy již dostaly, druháci dostanou v úterý 8. 9.