Charakteristika sboru

Ředitelka školy

Třídní učitelé

Asistenti pedagoga

Školní asistentka

Ostatní vyučující

Zaměstnanci školní družiny

Školní poradenské pracoviště