Zápis do 1. ročníku - výsledky

Vážení rodiče,

děkujeme všem za projevenou důvěru a podání přihlášky Vašeho dítěte do 1. ročníku k nám do školy. Celkem bylo zaevidováno 39 přihlášek plus 7 žádostí o odklad. Z kapacitních důvodů mohly být podle zveřejněných kritérií přijaty pouze spádové děti a nespádové dítě, které má již sourozence v naší škole. Děkuji Vám za pochopení. Během čtvrtka 6. 5. a pátku 7. 5. si můžete vyzvedávat v ředitelně v době od 8 do 16 hodin rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.  

Seznam přijatých dětí - zde.

Markéta Jedličková, ředitelka školy

Rotační výuka od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude prezenční výuka pro 1., 3. a 4. ročník (2. a 5. ročník distančně). Od pondělí 19. 4. 2021 naopak. Pro děti, které budou mít prezenční výuku,  je automaticky nahlášen oběd ve školní jídelně. Bližší informace k testování a úpravě rozvrhu poslány emailem 8. 4., rozvrh distanční a prezenční výuky níže na webu na titulní stránce. Obecné informace k testování - https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy. Postup výsledků antigenních testů - diagram - zde. Informace k provozu škol od 12. 4. 2021 do odvolání - zde. Souhlas s asistencí u testování - zde. Informace k OČR - zde. Prezentace k testování - zde. Školní družina pro 1. - 3. třídu bez omezení (6.40 - 17.00 h).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně dýchacích cest - zde

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k testování žáků ve školách - zde

Detektivní hra - 26. 3. - 9. 4. 2021

Od pátku 26. 3. do pátku 9. 4. 2021 zveme všechny děti k detektivní hře, která startuje u BRÁNY školy vzadu, kde najdete mapku a pravidla hry. Vezmete si z krabice detektivní list a vyrazíte. Na cestu si nezapomeňte přibalit tužku a dobré boty! Těšíme se na fotky z cest a věříme, že úkoly zvládnou vyřešit všechny děti a nejen ti starší, pro které je hra poslední výzvou naší distanční soutěže! ;-) Pozvánka - zde.

Literární a výtvarná soutěž MAS Bobrava - výsledky

Gratulujeme Lukáši Strážnickému a Danielu Janatkovi z 5. třídy, kterým byla udělena cena poroty v literární soutěži pořádané MAS Bobrava. Odkaz na vítězné práce - zde. Děkujeme všem dětem za výtvarné a literární příspěvky do soutěže. 

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 přechází všechny ročníky na distanční výuku. Jídelna bude od čtvrtka 4. 3. v provozu pro zájemce o odběr obědů. Informace z MŠMT - zde. Informace k OČR - zde.

Tříkrálová sbírka

Diecézní Charita Brno vyhlásila letos v rámci Tříkrálové sbírky také Soutěž pro koledníky. Příspěvky byly volné, šlo o to šířit nějakým způsobem radost mezi ostatní i v době, kdy koledníci nemohou chodit fyzicky a zapojit se do tříkrálovského koledování. Emu Habrovcovou napadlo, že svůj vánoční obrázek, který vyhrál v soutěži Ostopovic Pandemii navzdory, rozmnoží a roznese jej po místech, kde loni s kamarádkami koledovala fyzicky. Nešlo o to, že by si chtěla práci ulehčit, ale napadlo ji, že když ona sama měla takovou radost ze svého úspěchu, spolu s každým obrázkem, který vhodí lidem do schránky, jim tam vhodí i kousek ze své radosti. Na každý obrázek ručně připsala verš: "I navzdory pandemii, neseme vám naše dary", označila K+M+B 2021 a roznesla do schránek po ulici, kde bydlí, známým, na Obecní úřad, do školy. Nafotila u toho fotky a sestavila z fotek miniklip, který poslala do soutěže - zde. Emičku vylosovali - viz video zde. Gratulujeme!

Masopust ve školní družině

Hurá, zvládli jsme letos aspoň s těmi nejmenšími z 1. a 2. třídy oblíbenou akci školní družiny - MASOPUST. Ve fotogalerii najdete snímky našich pekařů, nevěst, ženichů... a všech zvířátek, která k masopustu patří - zde. Děkujeme paní Sylvě Slámové za výrobu kostýmů a všem maminkám za sladkosti, které pro děti připravily.