Čtení se Zuzanou Pospíšilovou

V pátek 25. 11. 2022 zavítala do moravanské knihovny známá autorka oblíbených dětských knih Zuzana Pospíšilová. Každou třídu od 1. do 4. ročníku čekal hodinový pořad s hádankami a ukázkami z autorčiných knih. Dětem se čtení moc líbilo a věříme, že je namotivovalo ke čtení. Foto - zde. Děkujeme paní knihovnici Miroslavě Horejskové za zajištění této akce.

ZŠ Bosonožská - Učíme se spolu

V pondělí 21. 11. 2022 čekalo žáky 5. ročníku netradiční zajímavé vyučování na ZŠ Bosonožská v rámci projektu - Učíme se spolu. Spolu s páťáky ze ZŠ Bosonožské a ZŠ Bosonoh si vyzkoušeli, jak jim to jde společně v angličtině, tělocviku, informatice, vlastivědě. Někteří si měli možnost vyzkoušet i různé pokusy a vyrobit si jednoduchý předmět na památku. Děkujeme všem ze ZŠ Bosonožská za milé přijetí a nové zkušenosti. Foto - zde.

Dudáci

Ve středu 16. 11. 2022 zavítali k nám do školy manželé Ondřej a Lucie Tryhukovi se svým hudebním pořadem Dudáci. Děti měly možnost poznat dudy z různých států Evropy a seznámit se s tímto netradičním hudebním nástrojem. Foto - zde.

Čtení s herci Městského divadla Brno

Děkujeme hercům z Městského divadla Brno Janě Musilové a Tomáši Sagherovi, kteří naši školu navštívili v pátek 11. 11. 2022 a pro děti si připravili poutavé čtení z knihy Pinocchio. Foto - zde.

Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky

V pátek 4. 11. 2022 se čtveřice postupujících žáků 5. ročníku zúčastnila krajského kola Logické olympiády v prostorách VUT Brno. Gratulujeme ke skvělému umístění - Janě Máckové k 13. místu, Jakubovi Kalovi k 16. místu, Elišce Haklové k 18. místu a Ondrejovi Železníkovi k 30. místu. Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy. Všechny výsledky - zde.

Třídní schůzky/hovorové hodiny

Ve středu 9. 11. 2022 se konají od 16.30 hodin třídní schůzky pro 1. a od 17 hodin pro 3. třídu. Ostatní třídy mají vypsané termíny hovorových hodin (tripartit - učitel, žák, rodiče) v termínu od 9. do 16. 11. 2022 třídními učiteli.

Zimní škola v přírodě

Prosíme přihlášené zájemce z 2. - 5. třídy o úhradu zálohy na zimní školu v přírodě do 31. 10. 2022. Pokyny k platbě najdete v Edupage z 11. 10. 2022.

Logická olympiáda - výsledky 3.-5. třída

V kategorii 3. - 5. třída se v letošním školním roce zapojilo do Logické olympiády 46 dětí. Do krajského kola postoupili Jakub Kala, Ondrej Železník a Eliška Haklová. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole. Všechny děti, které se zapojily, si zaslouží velkou pochvalu za aktivitu navíc a chuť si poměřit své logické myšlení.

Dýňový den

Děkujeme všem rodičům za pomoc se zajištěním dýní a přírodnin. Děti si dýňový den hezky užily a před školou si můžete prohlédnout všechny výtvory a nápady plné fantazie. Foto - zde (ostatní na Edupage).