3.třída

Úvodní informace pedagoga

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: mackova@zsmoravanyubrna.cz

Konzultační hodinypo telefonické nebo emailové domluvě

Důležité informace

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ CHODÍME V TV VEN. AŤ MAJÍ DĚTI VHODNOU OBUV I PŘEVLEČENÍ. Děkuji

Plánované akce:

1. 10. - dýňový den

2. 10. - Moravská galerie - Chyťte zloděje

O jednotlivých akcich Vás budu včas informovat na webových stránkách a emailu.

Probírané učivo

Pondělí 28. 9.

Český jazyk: Státní svátek

Matematika:

Prvouka:

Anglický jazyk

 


Úterý 29. 9.

Český jazyk:  Dnes jsme psali diktát. Uč. s. 13/2 - do sešitu jsme psali jen slova s vynechanými písmeny. PS s. 9/7 - stihli jsme doplnit vynechaná písmena a podtrhnout slova s ú/ů. Zítra dokončíme. Doma si mají děti udělat PS s. 8/1,2,3

Matematika: Procvičování sčítání do 100. Uč. s. 6/4 - pracovali jsme s dřívky. Doma můžete použít např. sirky, pozor jen s dohledem rodičů. Uč. s. 6/5 - děti hledaly způsob, jak dečku vystřihnout přeložením papíru a "jedním střihem".

Prvouka: Napsali jsme si test. (Kdo chyběl, dopíše si ho po návratu do školy, počítejte s tím.) Na tabuli jsme si začali psát rozdíly mezi vesnicí a městem. Příště budeme pokračovat.

Anglický jazyk: 

  • učebnice: str. 6 a 7 - písnička
  • procvičovali jsme školní potřeby - balíček Wocabee - UNIT1 
  • PL - vybarvi
  • DÚ: dodělat 1. stranu PL, Wocabee balíček UNIT1

Středa 23. 9.

Český jazyk: Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. s. 13/1 a), b) - do sešitu. Uč. s. 13/3 - ve skupinách.

Matematika: Zahráli jsme si hru "tleskni, dupni" Dnes se to dětem pokazilo u čísla 13. Kolikrát jsme tleskli? Kolikrát jsme dupli? Kolikrát jsme tleskli a dupli zaráz? Uč s. 5/3 - děti si ověření zakresliliy do PS s 2/6.

Anglický jazyk: 

  • skupina Jedličková 23. 9. - uč. 6; PS: 7/3,4, trénovali jsme slovní zásobu 1. lekce, DÚ: PL - slovíčka 1. lekce napsat (obě strany); Wocabee - UNIT1 splnit do 5.10.
  • skupina Blašková - psali jsme test na školní pomůcky (ráda bych pochválila všechny děti, test dopadl skvěle), pracovní list na školní pomůcky. Wocabee - UNIT1 splnit do 5.10.

Pochvala všem pilným studentům Wocabee!

Čtení: Ve čtení jsme psali referát - podle učebnice českého jazyka (ne Čítanka) s. 11/5 a PS s. 7/7. Děti pracovaly ve skupinách a referát se jim celkem povedl.

ZÍTRA VILA TUGENDHAT. SRAZ 6:50.

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ CHODÍME V TV VEN. AŤ MAJÍ DĚTI VHODNOU OBUV I PŘEVLEČENÍ. Děkuji


Čtvrtek 17. 9.

Český jazyk: Uč. s. 8/5 a) - slova jsme napsali na proužek, rozstříhali a seřadili podle abecedy. PS s. 2,3,4,5 - věty jsme tvořili ústně, obrázek děti nekreslily.

Matematika: Budeme již používat oranžové učebnice. Zelené si ještě děti nechaly ve škole, pokud bychom do nich ještě něco dodělávali. Znovu jsme si zahráli hru "tlesni, dupni" jako včera. dnes jsme skončili na čísle 25. Ptala jsem se stejně, jako včera. Oranžová učebnice s. 5/1 - tento úkol je provázaný s pracovním sešitem, který dnes děti ve škole dostaly. Tam ho najdou na s. 1/1. Jak cvičení v učebnici a PS vypadá najdete ZDE. (Pro ty, co mají učebnici nebo PS ve škole.)

Prvouka: Dopravní značky. Ukázali jsme si dopravní značky, které si děti přinesly nakreslené. Řekli jme si, co znamenají. Ve skupinách se pokusily vybrané dopravní začky roztřídit do 5 skupin. (Výstražné, zákazové, příkazové, upravující přednost, informativní) Viz uč. s. 8.


Pátek  25. 9.

Český jazyk: Uč. s. 13/1 - přednes básničky. Opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Interaktivní cvičení - skládání básničky z rozházených slov. Učebnice str. 13, cvičení 3 - děti pojmenovávaly obrázky, a poté zkoušely ke stejným slovům vymýšlet rýmy. Hra plácačky. 

Matematika:  Zahráli jsme si hru "tleskni, dupni" Dnes se to dětem pokazilo u čísla 25. Kolikrát jsme tleskli? Kolikrát jsme dupli? Kolikrát jsme tleskli a dupli zaráz? Učebnice str. 5, cv. 2 - abaku vizitky. Děti měly za úkol doplnit rovná se, plus, mínus, děleno nebo krát. V poslední vizitce se mohla změnit jedna číslice tak, aby byla zachována rovnost. 

Projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost (VV, VV, ČTENÍ) - Poslední tři vyučovací hodiny děti pracovaly ve skupinách a vytvářely projekt na zadaný úryvek z knížky - rozdělení rolí ve skupince (vypravěč, ilustrátor, autor, moderátor), přečtení úryvku, návrh názvu knihy, návrh designu knihy a závěrečná diskuse. 


Rozvrh

3. ročník 08:00-08:45 08:55-09:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35
1. 2. 3. 4. 5.
Po
Čj M Aj Aj Prv Čtení
Út Čj Prv Aj Aj M M
St Aj Aj M Čj Čtení Hv
Čt M Čj Prv Tv Tv
M Čj Čt - dílna Vv Vv