Hovorové hodiny

1. třída - 12. dubna; 2. třída - 12. a 13. dubna; 3. třída - 12. a 14. dubna; 4. třída - 12. a 19. dubna; 5. třída - 13. a 14. dubna. Více info od třídních učitelek v Edupage.

Projektový den - 3D tiskárna

V úterý 4. dubna 2023 měli žáci 5. ročníku možnost si vyzkoušet programování a práci s 3D tiskárnou díky spolupráci se školiteli z VUT Brno. Děkujeme. Foto z akce - zde.

Turnaj v deskových a logických hrách

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konal v Nebovidech 2. ročník turnaje deskových a logických her pro děti z 1. stupně ze Šlapanicka. Do soutěže se zapojilo celkem 20 škol a soutěžilo 28 čtyřčlenných družstev. Našemu družstvu ve složení Jakub Kala, Jana Mácková, Ondřej Nivnický a David Svoboda se podařilo vybojovat nádherné 2. místo. V soutěži jednotlivců získal 2. místo Jakub Kala, který vyhrál nad soupeřem ve všech čtyřech hrách. Reportáž v televizi - zde (v posledním vstupu). Foto - zde. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky a fotky na stránkách MAS Bobrava, která soutěž organizovala - zde.

Ukliďme Moravany

Pochvala všem dětem, které se v sobotu 1. dubna 2023 zapojily do akce Ukliďme Česko a pomohly nám po zimě vyčistit od odpadků okolí Moravan. Na závěr je čekala zasloužená odměna - opékání špekáčků. Foto - zde.

Recitační soutěž - okresní kolo

V úterý 28. března 2023 se pětice žáků z naší školy ve složení Michal Triner, Gabriela Pokorná, Nela Stiborová, Eliška Haklová, Laura Brišová zúčastnili okresního kola recitační soutěže, které se konalo v Tišnově. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a věříme, že získané neocenitelné zkušenosti využijí děti v dalších ročnících. Foto - zde.

Zápis do 1. ročníku - rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků pro školní rok 2023/24 - zde. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvedávat od 9. 5. 2023 v kanceláři školy. Další informace pro přijaté děti budou zaslány emailem koncem května 2023. V případě, že Vaše dítě bylo přijato a rozhodnete se nenastoupit, prosím o včasnou informaci. Děkuji. Markéta Jedličková

Matematický klokan

V pondělí 20. 3. 2023 se konal další ročník oblíbené soutěže Matematický klokan, kterého se zúčastnili všichni žáci 2. - 5. třídy. Nejúspěšnějším řešitelům gratulujeme, pochvalu si zaslouží všichni, kteří pilně počítali a snažili se o co nejlepší výsledek.

V kategorii Cvrček (2. a 3. třída):
1. místo - Alan Pšikal (80 bodů z 90)
2. místo - Marek Železník (79 bodů)
3. místo - Nela Stiborová (74 bodů)

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída):
1. místo - Eliška Haklová (111 bodů ze 120)
2. místo - Ondrej Železník (110 bodů)
3. místo - Aneta Amálie Ničovská (103 bodů)

Kurz první pomoci

V úterý 28. 2. 2023 jsme využili nabídky Českého červeného kříže na dotovaný program a žáci 4. a 5. třídy absolvovali preventivní velmi naučný a praktický kurz první pomoci. Věříme, že všechny děti i pedagogové, kteří se programu zúčastnili, budou v případě potřeby umět zasáhnout a poskytnout první pomoc. Foto - zde.

Amazonie - přednáška

V pátek 24. 2. 2023 čekala na děti celé školy zajímavá přednáška s promítáním cestovatelky Kateřiny Motani o Nezkrocené Brazílii a oblasti Amazonie. Odkaz na webové stránky - zde.