Školní družina od 7. 12.

Od pondělí 7. 12. platí nově výjimka spojovat děti ze 2 tříd ve školní družině, budeme moci obnovit ranní družinu pro všechny děti z 1. - 4. třídy. Odpolední družina pro 1. a 2. třídu do 17 hodin, pro 3. a 4. třídu do 15.30 hodin. Usnesení vlády ČR - zde.

Informace k výuce od 30. 11.

Pokud se už nic nezmění, začne prezenční výuka celé naší školy od pondělí 30. 11. 2020. Výuka bude podle platného rozvrhu. Školní družina bude bez omezení pro děti z 1. a 2. třídy. Pro děti ze 3. třídy bude možná pouze odpolední družina do 15.30 h. Pro děti ze 4. třídy nejsme schopni personálně, ani prostorově zajistit nyní družinu kvůli dodržení homogenity tříd. Obědy budou pro všechny děti od 30. 11. automaticky nahlášeny. Informace k provozu škol - zde.

Informace k výuce od 18. 11.

Od středy 18. 11. je obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník. Ostatní děti se nadále musí vzdělávat distančně. Obědy pro děti z 1. a 2. ročníku jsou automaticky nahlášeny. Děti na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si ale musí vyzvednout do jídlonosiče (informace dostali rodiče emailem). Informace k provozu škol - zde.

Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky

Gratulujeme Matyáši Tomancovi, který skončil na 16.-17. místě a Ondrovi Novákovi, který skončil na 18.- 19. místě v krajském kole Logické olympiády. 

Velkou pochvalu si zaslouží všech 66 dětí z naší školy, které se aktivně zapojily do letošního ročníku Logické olympiády. Děkujeme rodičům za podporu! 

Matematický klokan

Zájemci ze 2. - 4. třídy se v úterý 10. 11. v 10.30 h mohou zúčastnit matematického klokana, který bude připraven ke spuštění v učebnách matematiky formou kvízu. Čas na test bývá klasicky 60 minut, ale vzhledem k online podobě čas prodloužíme o 15 minut.

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za dosavadní výbornou spolupráci a součinnost v době distanční výuky.

Milé děti,

přeji vám pěkné prodloužené podzimní prázdniny. Na žádost pana ministra školství Roberta Plagy vás žádám, abyste pokud možno dodržovaly všechna hygienická opatření a bránily tak zdraví nejen své, ale i svých blízkých. S velkou pravděpodobností nás v listopadu čeká ještě další distanční výuka. Věřím, že s pomocí vašich šikovných rodičů vše zvládneme a doufám, že se brzy budeme moci zase sejít při prezenční výuce.

Jak strávit letošní prázdniny - zde.

Hodně zdraví vám všem

Markéta Jedličková