Google classroom

Práce v učebnách classroom - návodná videa. Kdo z rodičů by chtěl zprávy z učebny svého dítěte dostávat na soukromý email, napište na skola@zsmoravanyubrna.cz a přidám vás. 

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 bude do 1. 11. 2020 uzavřena škola. Zpráva z MŠMT - zde. Potvrzení OČR by mělo být řešeno jinak než potvrzením školy jako na jaře, čekám na pokyn a budu Vás informovat. Jak bude probíhat distanční výuka se dozvíte emailem. První online hodiny budou ve čtvrtek. Ve středu budou děti pracovat samostatně podle zadání na webu.

Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková

Fotky

Do fotogalerie vloženy - dýňový den, vila Tugendhat, čtenářské dílny. Děkujeme rodičům za pomoc se zajištěním dýní.

Angličtina s rodilým mluvčím

V rámci zapojení do aktivit MAS Bobrava budeme mít pro děti ze 3. - 5. třídy v letošním školním roce dotovaných 20 hodin angličtiny s rodilou mluvčí Cynthia Sandridge. Plánované hodiny budou: 8. 12., 19. 1., 2. 3.  a 13. 4.

Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Děkuji zaměstnancům školy a dětem z 5. třídy za pomoc s prodejem kytiček a vám všem, kteří jste podpořili veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině v Moravanech. Všech 350 kytiček se během chvilky prodalo. Na koho nezbyla žlutá kytička, může si koupit online kytičku https://www.denprotirakovine.cz/ a v dalším ročníku jich objednáme po dobrých zkušenostech více. Na sbírku bylo vybráno a posláno 13 830 Kč. Markéta Jedličková

Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.

Mohyla Míru

V úterý 8. 9. 2020 se pro děti 3. a 4. třídy uskutečnil projektový den hrazený z fondu  EU. Děti navštívily mohylu Míru, kde na ně čekali členové vojensko–historického klubu 7. rota. Děti se proměnily v rekruty armády z doby císaře Napoleona a ve vojenském uskupení prošly územím bitvy tří císařů, a vyzkoušely si nabít a vystřelit z muškety. Foto z akce si můžete prohlédnout ZDE.