Velikonoční dílny

Tradičně strávily děti ve škole poslední pracovní den před Velikonocemi tvořením výrobků s velikonoční tematikou. Páťáci opět pomohli s vyráběním prvňáčkům a všichni si užili tvořivé dopoledne s předvelikonoční atmosférou. Foto - zde.