Informace pro budoucí prvňáčky

Dne 21. 5. 2024 byl rodičům budoucích prvňáčků poslán email s informacemi k 1. třídě, přihláška do ŠJ a ŠD. Prosíme o vyplnění do 7. 6. 2024. 

Dopravní den

V pondělí 20. 5. 2024 připravili páťáci pro mladší spolužáky a děti z MŠ Moravany tradiční dopravní den. Děkujeme. Foto - zde.

Soutěž 5. tříd ZŠ Želešice

V úterý 14. 5. 2024 se v ZŠ Želešice konal další ročník soutěže 6členných družstev 5. ročníků. Za naši školu nás reprezentovali Marek Volejník, Vilém Vojtěch, Petr Netík, David Svoboda, Barbora Metelková a Marek Štěpánek, kteří vybojovali 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Foto - zde.

Divadlo - Bílý lachtan

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 navštívili žáci 3. třídy netradiční interaktivní divadelní představení Bílý lachtan. Odkaz k divadlu - zde. Foto - zde.

Prohlídka kostela

V pátek 3. 5. 2024 navštívily děti ze 2. a 3. třídy moravanský kostel a měly možnost vidět i prostory, kam běžně není volný přístup a vyzkoušet si místní varhany. Děkujeme paní Langáškové a paní Handlarové za umožnění zajímavé a naučné prohlídky. Foto - zde.

Český den proti rakovině

Ve středu 15. 5. 2024 proběhl v Moravanech další ročník celonárodní sbírky s pomocí páťáků - děkujeme. Celkem bylo vybráno na sbírku 19 748 Kč. Foto - zde.

Vybíjená

V úterý 30. 4. 2024 se žáci 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Modřicích. V konkurenci osmi družstev obsadili 6. místo. Děkujeme všem za bojovnost a vzornou reprezentaci školy. Foto - zde.

Štafetový pohár

V pondělí 29. 4. 2024 se 16 našich žáků ze 2. - 5. třídy zúčastnilo okresního kola ve Štafetovém poháru v Ořechově. V konkurenci dvanácti družstev získalo naše družstvo 3. místo. Doplňkovými individuálními disciplínami byly hod medicinbalem a skok z místa. 
1. místo - skok z místa v kategorii chlapců (2., 3. třída) - Viktor Skalník
3. místo - skok z místa v kategorii dívek (2., 3. třída) - Kateřina Burianová
2. místo - skok z místa v kategorii chlapců (4., 5. třída) - Petr Netík
3. místo - hod medicinbalem v kategorii dívek (2., 3. třída) - Elly Matušková
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Foto - zde.

Návštěva Policie Brno

V pátek 26. 4. 2024 měli žáci 4. ročníku možnost navštívit sídlo Policie Brno a v rámci preventivního programu se  seznámit s prací policistů a vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Foto - zde

Literární a výtvarná soutěž

Opět po roce pro děti ze Šlapanicka připravila MAS Bobrava literární a výtvarnou soutěž. Všechny třídy naší školy se zapojily a několik zaslaných prací jak výtvarných, tak literárních, skončilo na stupních vítězů. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili. Odkaz - zde.

výtvarná kategorie 1. a 2. ročník: 1. místo Eduard Goold
výtvarná kategorie 3. - 5. ročník:  3. místo Adam Ničovský
literární kategorie 3. ročník: 2. místo Tereza Ryšavá
cena poroty za video: Marek Volejník a Vilém Vojtěch