Google classroom

Práce v učebnách classroom - návodná videa. Kdo z rodičů by chtěl zprávy z učebny svého dítěte dostávat na soukromý email, napište na skola@zsmoravanyubrna.cz a přidám vás. 

Obědy od 19. do 23. 10. 2020

V době distanční výuky mají děti nárok na dotovaný oběd. Zájemci se přihlásí do pátku 16. 10. do 10 hodin na skola@zsmoravanyubrna.cz. Do jídelny budou děti chodit zadním vchodem s rouškou, bránou, bez přezouvání. Oběd bude k dispozici mezi 11.30 - 12.00 h. Podle pokynů o krizových opatřeních mohou žáci konzumovat jídlo v prostorách jídelny, případně odebrat do jídlonosičů. Podle počtu nahlášených dětí budou v pátek 16. 10. emailem zaslány upřesňující informace.

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 bude do 1. 11. 2020 uzavřena škola. Zpráva z MŠMT - zde. Potvrzení OČR by mělo být řešeno jinak než potvrzením školy jako na jaře, čekám na pokyn a budu Vás informovat. Jak bude probíhat distanční výuka se dozvíte emailem. První online hodiny budou ve čtvrtek. Ve středu budou děti pracovat samostatně podle zadání na webu.

Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková

Fotky

Do fotogalerie vloženy - dýňový den, vila Tugendhat, čtenářské dílny. Děkujeme rodičům za pomoc se zajištěním dýní.

Angličtina s rodilým mluvčím

V rámci zapojení do aktivit MAS Bobrava budeme mít pro děti ze 3. - 5. třídy v letošním školním roce dotovaných 20 hodin angličtiny s rodilou mluvčí Cynthia Sandridge. Plánované hodiny budou: 8. 12., 19. 1., 2. 3.  a 13. 4.

Školská rada - výsledky

Do Školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce Ing. Klára Tomancová a Petra Ruschková, DiS. Volební období je 3 roky. Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídních schůzek a voleb do ŠR. Markéta Jedličková

Kroužky do 25. 10. zrušeny

Všechny zájmové kroužky jsou do 25. 10. 2020 nařízením vlády zrušeny.

"Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin."