Ředitelské volno

Kvůli zastavení šíření covidu v naší škole vyhlašuji po dohodě se zřizovatelem volné dny na 25. a 26. 10. ŠD a ŠJ je mimo provoz. Markéta Jedličková

Robotická ruka - 5. třída

V rámci projektového dne ve škole - Robotická ruka se měli žáci 5. třídy možnost seznámit a vyzkoušet si, jak se dá naprogramovat robotická ruka sestavená z Lega a propojit a naprogramovat s tabletem. Foto - zde.

Planetárium - 5. třída

V rámci doplnění výuky přírodovědy vyrazili žáci 5. třídy do Planetária Brno, kde se dozvěděli více o sluneční soustavě a další zajímavosti. Foto - zde.

Letiště Brno

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 podnikli žáci 2. třídy se svojí paní učitelkou třídní a paní asistentkou exkurzi na Letiště Brno, kde se seznámili se zázemím a možnostmi letecké dopravy. Foto - zde. Děkujeme paní Lindě Šimoníkové za zprostředkování exkurze. 

Logická olympiáda - výsledky 3. - 5. třída

Pochvala všem 33 žákům ze 3., 4. a 5. třídy, kteří se aktivně zúčastnili nominačního kola Logické olympiády. Do krajského kola postoupila Jana Mácková. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se uskuteční 5. listopadu na VUT Brno.

Český den proti rakovině

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do letošního ročníku Českého dne proti rakovině. Foto páťáků, jak si prodej kytiček užili - zde. Celkem bylo vybráno a posláno na účet sbírky 13 837 Kč.

Dýňový den

Ve fotogalerii přidány fotky z dýňového dne. Děkujeme všem rodičům za zajištění dýní na tvoření. Foto - zde.

Ředitelské volno - 7. 10. 2021

Z důvodu celodenního přerušení dodávky vody vyhlašuji na čtvrtek 7. 10. 2021 ředitelské volno. Zpráva z vodáren - zde. Markéta Jedličková

Kroužky - zahájení

Od 4. října začínají ve škole kroužky:

  • pondělí - sbor
  • úterý - vědecké pokusy, šití
  • čtvrtek - angličtina prvňáčci

Pro nízký zájem se neotvírá šachový kroužek.

Projektový den - včely, 2. a 3. třída

Ve čtvrtek 16. 9. čekal na děti ze 2. a 3. třídy výukový program o včelách. Děkujeme paní Janě Roztočilové za zajímavý a názorný program s ochutnávkou. Foto - zde.