Strašidelná cesta

Ve středu 15. 11. 2023 připravili žáci 5. ročníku pro mladší spolužáky oblíbenou strašidelnou cestu ve škole. Děkujeme. Foto - zde.

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci Základní školy Moravany a Mateřské školy Moravany zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.
Vzhledem k zapojení všech zaměstnanců školy nelze zajistit provoz školy, ani školní družiny a školní jídelny v omezeném rozsahu.
Je nám líto, pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.
Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

V případě změny budete okamžitě informováni.

S pozdravem Mgr. Markéta Jedličková, ředitelka školy
 

Oficiální požadavky stávky jsou:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy,
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024,
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíle stávky jsou:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Stávka může být odvolána v případě splnění požadavků.

Příloha pro rodiče

Strašidelná cesta

Ve středu 15. 11. 2023 se děti mohou těšit na strašidelnou cestu ve škole, kterou pro ně připravují žáci 5. ročníku. Začátek v 16.30 h, předpokládaný konec v 18.30 h. (1. třída - od 16.30 h, 2. třída - od 17 h, 3. třída - od 17.30 h, 4. třída - od 18.00 h)

Florbalový turnaj škol

V pátek 10. 11. 2023 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola florbalového turnaje škol. Na stupně vítězů to tentokrát nebylo, ale kluci si turnaj užili a zaslouží si velkou pochvalu za týmovost a vzornou reprezentaci školy. Foto - zde. Děkujeme Andreji Vandlíkovi z Troopers za pomoc s koučováním.

Halloween

V úterý 31. 10. 2023 si opět celá škola užila Haloweenský den a kdo měl chuť, strávil vyučování s maskou a tématem byl nejen při vyučování, ale i v družině Haloween. Foto z haloweenského fotokoutku - zde.

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V pátek 3. 11. 2023 se mohli žáci 3., 4. a 5. třídy osobně potkat se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou v naší moravanské knihovně. Děkujeme paní Horejskové za zajištění akce a obci Moravany za finanční zajištění. Foto - zde.

Školská rada - výsledky voleb

Za zákonné zástupce byly zvoleny na další 3leté období do Školské rady Mgr. Žaneta Pšikalová a Ing. Klára Tomancová.

Miniházená - ukázka

V úterý 17. 10. 2023 navštívil naši školu krajský trenér házené pan Ladislav Dvořák a všechny děti si mohly v rámci tělesné výchovy vyzkoušet miniházenou. Děkujeme za skvělou ukázku a možnost si vyzkoušet sport, který měl kdysi v Moravanech tradici a doufáme, že se časem aktivněji obnoví. Foto - zde.

Technické muzeum, 4. třída

V úterý 10. 10. 2023 vyrazili žáci 4. třídy na přednášku o kyberšikaně do Technického muzea Brno. Děkujeme paní Herdinové za zajištění a zafinancování programu. Foto - zde.