Školní družina od 7. 12.

Od pondělí 7. 12. platí nově výjimka spojovat děti ze 2 tříd ve školní družině, budeme moci obnovit ranní družinu pro všechny děti z 1. - 4. třídy. Odpolední družina pro 1. a 2. třídu do 17 hodin, pro 3. a 4. třídu do 15.30 hodin. Usnesení vlády ČR - zde.

Focení, Mikuláš

Ve čtvrtek 3. 12. od 8 hodin proběhne vánoční focení jednotlivců nebo sourozenců. Objednávkový list děti odevzdají třídní učitelce.

V pátek 4. 12. od 8 hodin naši školu opět po roce navštíví Mikuláš s čertem a andělem. 

Děti dnes (30. 11.) dostaly dárek od Obce Moravany - adventní kalendář.

Informace k výuce od 30. 11.

Pokud se už nic nezmění, začne prezenční výuka celé naší školy od pondělí 30. 11. 2020. Výuka bude podle platného rozvrhu. Školní družina bude bez omezení pro děti z 1. a 2. třídy. Pro děti ze 3. třídy bude možná pouze odpolední družina do 15.30 h. Pro děti ze 4. třídy nejsme schopni personálně, ani prostorově zajistit nyní družinu kvůli dodržení homogenity tříd. Obědy budou pro všechny děti od 30. 11. automaticky nahlášeny. Informace k provozu škol - zde.

Informace k výuce od 18. 11.

Od středy 18. 11. je obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník. Ostatní děti se nadále musí vzdělávat distančně. Obědy pro děti z 1. a 2. ročníku jsou automaticky nahlášeny. Děti na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si ale musí vyzvednout do jídlonosiče (informace dostali rodiče emailem). Informace k provozu škol - zde.

Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky

Gratulujeme Matyáši Tomancovi, který skončil na 16.-17. místě a Ondrovi Novákovi, který skončil na 18.- 19. místě v krajském kole Logické olympiády. 

Velkou pochvalu si zaslouží všech 66 dětí z naší školy, které se aktivně zapojily do letošního ročníku Logické olympiády. Děkujeme rodičům za podporu! 

Matematický klokan

Zájemci ze 2. - 4. třídy se v úterý 10. 11. v 10.30 h mohou zúčastnit matematického klokana, který bude připraven ke spuštění v učebnách matematiky formou kvízu. Čas na test bývá klasicky 60 minut, ale vzhledem k online podobě čas prodloužíme o 15 minut.