Organizace závěru školního roku

do 25. 6. donést všechny učebnice na vrácení (slepené, vygumované)

28. 6. - výměna učebnic, úklid tříd, rozloučení 5. třídy; od 17 h pro rodiče dětí 5. třídy v sále Moravanské Rychty; obědy od 11.30 do 12.30 h (pořadí 3., 4., 1., 2., 5. třída)

29. 6. - den třídního učitele - výlet do okolí podle pokynů třídních učitelek; obědy od 11.30 do 12.30 h (pořadí 3., 4., 1., 2., 5. třída); TĚLOCVIK, PŘEZŮVKY, VÝTVARKU ODNÉST!!!

30. 6. - vysvědčení - 8.00 - 8.45 h (bez přezouvání); ŠD do 13 hodin pro zájemce; obědy nebudou

Karlov 2021 - fotky

Ve fotogalerii najdete fotky všech, 1. a 4. třídy - zde (22 složek). Odkaz na fotky 2. třídy - zde, 5. třídy - zde a zde. Odkaz na všechny fotky ze závěrečného dne a tanečku z diskotéky - zde.

Dětský den

Den pro rodinu aneb dětský den, který se konal 5. 6. 2021, se tentokrát uskutečnil na více místech v Moravanech. Foto ze školy - zde.

Matematická olympiáda - výsledky okresního kola

Naši páťáci se letos opět zúčastnili tradiční Matematické olympiády. Okresního kola se zúčastnilo sedm úspěšných řešitelů školního kola. Máme radost a gratulujeme Davidu Lopušníkovi a Matyáši Tomancovi, kteří zvládli soutěž na plný počet bodů a shodně získali v okresním kole 1. místo. Ostatní výsledky - zde. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Výzvy 2021 - vyhodnocení

Konečně nám dobrá epidemiologická situace a počasí umožnily, abychom se společně sešli a vyhodnotili výsledky VÝZVY 2021 pro 3. - 5. třídu v distanční výuce. Téměř všechny děti se velmi aktivně zapojily a máme radost z jejich výsledků a chuti zabojovat jak za třídu, tak za jednotlivce.

Výsledky tříd:
1. místo - 5. třída
2. místo - 4. třída
3. místo - 3. třída

Výsledky jednotlivců:
1. místo - Lukáš Strážnický
2. místo - Adriana Lopušníková
3. místo - Berta Habrovcová

Všechny výzvy na 100 procent splnili též: Klára Schillerová, Stella Tomancová, Daniel Janatka, Ema Habrovcová, Tomáš Slavík, Julie Mezulianíková, Hana Nivnická.

Vítězům gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další výzvy! Foto - zde.

Edupage - školní informační systém

Rodiče 1. - 5. třídy a děti ze 3. - 5. třídy dostali emailem přístup do informačního systému Edupage, který budeme do konce školního roku pilotovat především pro potřeby elektronické žákovské knížky a absencí. Doporučujeme všem stáhnout do mobilu aplikaci Edupage, kde je možno si současně nastavit přihlášení i v případě více dětí ve škole a jednoduše omlouvat děti v případě nepřítomnosti. Při kontrole známek (alespoň 1krát týdně) prosíme rodiče, aby vždy klikli na tlačítko - PODEPSAT ZNÁMKY, abychom viděli, že vše funguje a víte o výsledcích svého dítěte. Pokud někomu přístup nefunguje nebo potřebuje poradit s využíváním, ozvěte se prosím. Děkujeme za spolupráci.

Provoz školy od 17. 5. 2021

Od 17. 5. se ruší rotační výuka pro 1. stupeň. Provoz školní družiny bez omezení (včetně dětí ze 4. třídy). Obědy jsou automaticky všem nahlášeny na každý den. Nadále je povinná ochrana dýchacích cest zdravotní rouškou/respirátorem v budově školy a jednou týdně (pondělí) testování neinvazivními antigenními testy. Věříme, že již všechny děti zvládnou testování bez doprovodu rodičů. Prosíme, aby děti chodily zavčas v pondělí v 7.30 h, testování bude probíhat v kmenových třídách před začátkem vyučování. Ostatní dny se škola otvírá v 7.40 h. Tělesná výchova venku je povolena bez omezení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně dýchacích cest od 10. 5. 2021 - zde

Mimořádní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k provozu škol od 17. 5. 2021 - zde

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k testování žáků ve školách od 17. 5. 2021 - zde

ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 17. 5. 2021

Zápis do 1. ročníku - výsledky

Vážení rodiče,

děkujeme všem za projevenou důvěru a podání přihlášky Vašeho dítěte do 1. ročníku k nám do školy. Celkem bylo zaevidováno 39 přihlášek plus 7 žádostí o odklad. Z kapacitních důvodů mohly být podle zveřejněných kritérií přijaty pouze spádové děti a nespádové dítě, které má již sourozence v naší škole. Děkuji Vám za pochopení. Během čtvrtka 6. 5. a pátku 7. 5. si můžete vyzvedávat v ředitelně v době od 8 do 16 hodin rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.  

Seznam přijatých dětí - zde.

Markéta Jedličková, ředitelka školy