Školní jídelna

Jídlo je dováženo z MŠ Moravany. Dětem je poskytována plnohodnotná zdravá a vyvážená strava. Každodenní nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných šťáv a salátů a pestrý jídelníček je samozřejmostí. Školní kuchyně připravuje zdravé jídlo v konvektomatu bez ztrát vitamínů a živin s minimální spotřebou tuků. Mezi podávanou plnohodnotnou zdravou a vyváženou stravou jsou dodržovány vhodné intervaly.

Seznam alergenů, které legislativně podléhají označování (odvolání na legislativu zde)

Aktuální jídelníček si můžete stáhnout  -  16. týden a 15. týden.

Rozdělení strávníků do skupin podle věku

ZŠ 1  (7-10 let) = 31 Kč (od 1. 9. 2023)

ZŠ 2 (11-14 let) = 34 Kč (od 1. 9. 2023)

Stravné se hradí  převodem z účtu a to předem na následující měsíc se splatností 20. dne každého měsíce. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nemá strávník následující měsíc na obědy nárok do doby, než bude stravné uhrazeno. Při platbách uvádějte variabilní symbol. Strávníkům, kteří se v naší jídelně stravovali v minulém školním roce, zůstává variabilní symbol stejný (platí i při přechodu z MŠ do ZŠ). Novým strávníkům bude variabilní symbol přidělen po vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování. Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku, nebo na požádání kdykoliv.

Výše záloh

ZŠ 1 = 650 Kč

ZŠ 2 = 710 Kč

Bankovní spojení na platbu záloh: 2802604737/2010 (FIO banka), účet MŠ Moravany

Odhlašování obědů

Stravu je možné žákovi odhlásit přes systém iCanteen nejpozději den předem do 13.00 hodin. Totéž platí i pro přihlášení. Neodhlášené obědy budou započítány. První den nepřítomnosti je možné vyzvednout si objednaný oběd do jídlonosiče ve školní jídelně v době od 11.15 do 11.40 hodin. Další dny nemoci nemá žák na oběd nárok

V době distanční výuky má žák nárok na dotovaný oběd, který ale může vyzvednout pouze osoba, které není nařízena karanténa nebo izolace.

Tel: 734 703 851
E-mail: moravanek.jidelna@seznam.cz, jidelna@msmoravanek.cz
www: http://www.msmoravanek.cz/jidelna