Roušky

Ve vnitřních prostorech školy kromě tříd jsou povinné roušky. Pokud děti zapomenou nebo se jim rozpadne rouška, vyzvednou si u paní školnice novou za poplatek 10 Kč.

Mohyla Míru

V úterý 8. 9. 2020 se pro děti 3. a 4. třídy uskutečnil projektový den hrazený z fondu  EU. Děti navštívily mohylu Míru, kde na ně čekali členové vojensko–historického klubu 7. rota. Děti se proměnily v rekruty armády z doby císaře Napoleona a ve vojenském uskupení prošly územím bitvy tří císařů, a vyzkoušely si nabít a vystřelit z muškety. Foto z akce si můžete prohlédnout ZDE.

Sběr starého papíru, pomerančová kůra

Vzhledem k výraznému snížení za výkup starého papíru se sběr papíru letos konat nebude. Pomerančovou a citronovou kůru mohou děti odevzdávat v sáčcích podepsanou a zváženou paní učitelce Ryšavé ráno před vyučováním v kabinetu družiny. Děkujeme.

Foto

Do fotogalerie vloženy první snímky z letošního školního roku - zde.

Wocabee - aplikace na výuku AJ

V rámci příspěvku MŠMT na vybavení školy na ICT a podporu distanční výuku jsme zakoupili pro letošní školní rok všem dětem aplikaci Wocabee, která se nám na jaře osvědčila při výuce anglického jazyka. Registrační kódy děti ze 3.-5. třídy již dostaly, druháci dostanou v úterý 8. 9.

Volby - do 12 hodin

V pátek 2. 10. 2020 bude vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny. ŠD nebude v provozu. Děti si prosím vyzvedávejte v tento den od 11.45 do 12 hodin. Důvod - konání voleb v budově školy. Děkujeme za pochopení.

Roušky

Vážení rodiče,
vstupujte prosím při doprovázení a vyzvedávání dětí maximálně do vstupního prostoru nástěnek školy.

Postup školy v případě podezření na Covid - zde

Současně Vás prosím, abyste byli zodpovědní a v případě podezření jakékoli infekční nemoci mě a třídní učitelku obratem informovali a neposílali v tomto případě děti do školy. V případě alergií potřebujeme potvrzení od lékaře. Děkuji za spolupráci.

Markéta Jedličková, ředitelka školy

Školní jídelna

Od nového školního roku je cena za obědy pro děti do 10 let 26 Kč, pro starší děti 29 Kč. Platbu na září prosím uhraďte do konce srpna. Více informací v záložce ŠKOLA - ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Zájmové kroužky 2020/21

V záložce ŠKOLA - KROUŽKY postupně aktualizujeme nabídku zájmových kroužků pro nový školní rok včetně letáčků od jednotlivých lektorů. Kroužky ve škole budou zahájeny od října.