Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. ledna se do školy vrátí pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní děti pokračují v distanční výuce. Obědy budou automaticky nahlášeny pro děti z 1. a 2. třídy; pro děti v distanční výuce je možnost odběru do jídlonosiče. Informace MŠMT - zde.

PF 2021

Přejeme všem pěkné Vánoce a šťastný nový rok!

PF 2021

Mikuláš, čert, anděl

Fotografie z návštěvy svaté trojice ve škole - zde. Děti měly připravené krásné básničky, byly hodné, a tak nikdo dnes do pekla neodjel a naopak ještě dostal sladkou nadílku. 😉 

Školní družina od 7. 12.

Od pondělí 7. 12. platí nově výjimka spojovat děti ze 2 tříd ve školní družině, budeme moci obnovit ranní družinu pro všechny děti z 1. - 4. třídy. Odpolední družina pro 1. a 2. třídu do 17 hodin, pro 3. a 4. třídu do 15.30 hodin. Usnesení vlády ČR - zde.

Informace k výuce od 30. 11.

Pokud se už nic nezmění, začne prezenční výuka celé naší školy od pondělí 30. 11. 2020. Výuka bude podle platného rozvrhu. Školní družina bude bez omezení pro děti z 1. a 2. třídy. Pro děti ze 3. třídy bude možná pouze odpolední družina do 15.30 h. Pro děti ze 4. třídy nejsme schopni personálně, ani prostorově zajistit nyní družinu kvůli dodržení homogenity tříd. Obědy budou pro všechny děti od 30. 11. automaticky nahlášeny. Informace k provozu škol - zde.