Život dětem

Na charitativní účely bylo letos pro sbírku Život dětem vybráno 9 400 Kč. Poděkování - zde.

Pěvecká soutěž - školní kolo

Ve středu 1. 2. 2023 se konal další ročník školního kola pěvecké soutěže. Velkou pochvalu si zaslouží všech 22 vystupujících, kteří měli odvahu a chuť si zazpívat a zasoutěžit před všemi spolužáky a pedagogy z naší školy. Foto - zde. Stupně vítězů - zde. Gratulujeme.

Matematická olympiáda - okresní kolo - výsledky

Ve středu 25. 1. 2023 se ve Šlapanicích konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. tříd. Naši školu reprezentovalo všech deset páťáků, kteří splnili požadavky kvalifikačního školního kola. V okresním kole se nejlépe dařilo Jakubovi Kalovi, Janě Máckové a Elišce Haklové, kteří shodně obsadili 4. místo. Výsledky - zde. Všechny výsledky - zde. Gratulujeme úspěšným řešitelům a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Do fotogalerie přidány snímky z ukázky besedy o 2. světové válce, která proběhla ve 4. a 5. třídě - zde a z karnevalu ve školní družině - zde a zde.

Kouzelník v ŠD

Ve středu 18. 1. 2023 si děti ve školní družině užily vystoupení kouzelníka. Foto - zde.

Recitační soutěž - školní kolo

Ve středu 22. 2. 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V porotě výkony žáků hodnotily paní starostka Kadlečíková, paní místostarostka Ogorek a paní knihovnice Horejsková. Soutěžilo se v kategorii 1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Nejlepší recitátoři postupují do okresního kola, které se bude konat 28. 3. 2023 v Tišnově. Výsledky - zde. Foto - zde. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se aktivně zapojili do recitační soutěže. 

Výtvarná soutěž - Namaluj Prahu

Gratulujeme Adéle Štočkové z 5. třídy, jejíž malba Prahy byla vylosovaná mezi vítěznými pracemi. Paní učitelce Klingerové děkujeme za zapojení páťáků do výtvarné soutěže pořádané Pražskými zkratkami (www.prazskezkratky.cz). Foto - zde.

Třídní schůzky, informační schůzka k zimní škole v přírodě

Ve středu 11. 1. 2023 se od 16 hodin koná v učebně 5. třídy informační schůzka k zimní škole v přírodě. Prosíme odevzdat v hotovosti 1 500 Kč na vleky. Od 17 hodin probíhají v kmenových učebnách třídní schůzky (2. - 5. třída) + hovorové hodiny do 18.30 hodin. Hovorové hodiny 1. třídy proběhnou 18. 1. 2023.

PF 2023

Pěkné Vánoce a vše dobré v novém roce přejí děti a zaměstnanci ZŠ Moravany - PF 2023.