Speciální olympiáda

Ve středu 3. 5. 2023 se čtveřice žáků 4. a 5. ročníku ve složení Veronika Jakubová, Ondřej Nivnický, Ondrej Železník a David Kokta zúčastnili 16. ročníku Speciální olympiády na ZŠ Bosonožské. Letos poprvé soutěž proběhla pod záštitou Mgr. Jaroslava Suchého, náměstka primátorky Statutárního města Brna. V konkurenci 16 škol získalo naše družstvo nejvíce bodů v osmi různých disciplínách a obsadilo 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky - zde.

Finanční gramotnost - finálové kolo

V pátek 28. 4. 2023 jsme vyrazili na celostátní finále soutěže Finanční gramotnost do Prahy. Naši žáci Klaudie Horejsková, Jakub Kala a Jaroslav Svoboda se probojovali přes školní, okresní a krajské kolo až do finále, které se konalo v budově České národní banky a reprezentovali nejen naši školu, ale i celý Jihomoravský kraj v kategorii 1. stupeň. Konkurence byla veliká, zážitek obrovský a zkušenosti neocenitelné. Foto - zde. Foto na stránkách finanční gramotnosti - zde. Gratuluji k nádhernému 4. místu (celkové výsledky - zde)a děkuji celému týmu za vzornou reprezentaci školy. Markéta Jedličková

Český den proti rakovině

Místa v Moravanech, kde si můžete ve středu 10. 5. 2023 zakoupit od našich páťáků kytičky:

  • u budovy MŠ – od 7 do 9 hodin
  • u obchodu – od 7 do 16 hodin
  • u OÚ – od 7 do 9 hodin
  • u kostela - od 7 do 8 hodin

Cena kytičky minimálně 20 Kč. 

Canisterapie

V dubnu měly děti ze školní družiny možnost se dozvědět a poznat, co je to canisterapie a jaký je léčebný kontakt psa a člověka, protože pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Foto - zde.

Den Země

V pondělí 17. 4. si čtvrťáci a páťáci, kteří nešli na přijímací zkoušky, připravili v předstihu (Den Země - 22. 4.) pro mladší spolužáky aktivity ke Dni Země. Děti z 1. - 3. třídy plnily ve společných skupinách 15 úkolů rozmístěných pod vedením starších spolužáků po celé škole. Na závěr dne se čtvrťáci a páťáci zapojili do péče o obecní zahradu. Foto - zde.

Velikonoční dílny

Před Velikonocemi si opět všechny děti ve škole užily velikonoční dílny, tvoření a tentokrát čtvrťáci i pekli jidáše. Jak se jim vše podařilo, jste mohli doma ochutnat a vidět. Foto - zde.

Hovorové hodiny

1. třída - 12. dubna; 2. třída - 12. a 13. dubna; 3. třída - 12. a 14. dubna; 4. třída - 12. a 19. dubna; 5. třída - 13. a 14. dubna. Více info od třídních učitelek v Edupage.

Projektový den - 3D tiskárna

V úterý 4. dubna 2023 měli žáci 5. ročníku možnost si vyzkoušet programování a práci s 3D tiskárnou díky spolupráci se školiteli z VUT Brno. Děkujeme. Foto z akce - zde.

Turnaj v deskových a logických hrách

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konal v Nebovidech 2. ročník turnaje deskových a logických her pro děti z 1. stupně ze Šlapanicka. Do soutěže se zapojilo celkem 20 škol a soutěžilo 28 čtyřčlenných družstev. Našemu družstvu ve složení Jakub Kala, Jana Mácková, Ondřej Nivnický a David Svoboda se podařilo vybojovat nádherné 2. místo. V soutěži jednotlivců získal 2. místo Jakub Kala, který vyhrál nad soupeřem ve všech čtyřech hrách. Reportáž v televizi - zde (v posledním vstupu). Foto - zde. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky a fotky na stránkách MAS Bobrava, která soutěž organizovala - zde.