Třídní schůzky, informační schůzka k zimní škole v přírodě

Ve středu 11. 1. 2023 se od 16 hodin koná v učebně 5. třídy informační schůzka k zimní škole v přírodě. Prosíme odevzdat v hotovosti 1 500 Kč na vleky. Od 17 hodin probíhají v kmenových učebnách třídní schůzky (2. - 5. třída) + hovorové hodiny do 18.30 hodin. Hovorové hodiny 1. třídy proběhnou 18. 1. 2023.