Školní metodik prevence

PaedDr. Radka Slavíková

e-mail:  slavikova@zsmoravanyubrna.cz

telefon: 777 333 099, 547 244 226

konzultační hodiny: 

  • pro rodiče - po telefonické nebo emailové domluvě
  • pro žáky - po domluvě kdykoli v pracovní dny

Pokud by žáci nenašli odvahu svěřit se nám, rodičům ani blízkým kamarádům, mohou využít schránku důvěry umístěnou ve vstupní chodbě vpravo.

Náplň práce

Činnost ŠMP je upravena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence tvoří společně s výchovným poradcem Mgr. Hanou Taušovou a  ředitelkou školy Mgr. Markétou Jedličkovou PREVENTIVNÍ TÝM, který úzce spolupracuje při mapování a řešení rizikových jevů na naší ZŠ. Prioritními oblastmi jsou pro nás zejména pozitivní klima školy a v jednotlivých třídách, dále pak pozitivní přístup rodičů i veřejnosti ke škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, respektování práv druhého a plnění svých povinností (zodpovědnost za své činy), prevence proti šikaně, snížení výskytu verbální agrese, fyzické agrese a vandalismu.

Úkoly a kompetence

  1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
  2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
  3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
  4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických  materiálů (literatura, audio, video, internet…)
  5. spolupráce s jinými institucemi
  6. mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
  7. postupy řešení rizikových jevů
  8. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

Materiály ke stažení

Dopis rodičům

Dopis rodičům se žádostí o pomoc a spolupráci při řešení problému šikanování

Vážení rodiče,
máme zájem, aby naše škola byla příznivě hodnocena vámi i širokou veřejností. Ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chování s náznaky šikany je v současné době velkým celospolečenským problémem. Týká se to sice malého počtu žáků, ale my nechceme před tímto problémem zavírat oči.
U většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se toto počínání několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
Řešení problémů dětí ve škole se zodpovědně věnujeme. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny, rozšiřujeme nabídku kroužků, které děti mohou navštěvovat. Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc.
Spolupráce pedagogů s rodiči je pro nás velice důležitá. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že  je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně  se obraťte na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Vaše informace se budou brát  velmi vážně a situaci budeme neprodleně řešit.

Děkujeme za spolupráci

PaedDr. Radka Slavíková - školní metodik prevence