Advent

Výukový program v rozsahu jedné vyučovací hodiny pro každou třídu.