Krysáci - beseda s Cyrilem Podolským

Ve středu 11. 10. 2023 zavítal k nám do školy režisér animovaného seriálu Krysáci - Cyril Podolský a seznámil děti z 1. - 3. třídy s tvorbou animovaného filmu. Foto - zde.