Den Země

V pondělí 17. 4. si čtvrťáci a páťáci, kteří nešli na přijímací zkoušky, připravili v předstihu (Den Země - 22. 4.) pro mladší spolužáky aktivity ke Dni Země. Děti z 1. - 3. třídy plnily ve společných skupinách 15 úkolů rozmístěných pod vedením starších spolužáků po celé škole. Na závěr dne se čtvrťáci a páťáci zapojili do péče o obecní zahradu. Foto - zde.