Pythagoriáda - okresní kolo - výsledky

Ve středu 17. 5. 2017 se v Ivančicích konalo okresní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. ročníků. K postupu do okresního kola bylo nutné získat ve školním kole 11 bodů z 15 možných. Reprezentovali nás: Ema Blahová, Helena Kadlečíková, Karolína Polášková, Michaela Kokešová, Adam Abbod a Petr Kalousek. Nejlépe se dařilo Emě Blahové a Petru Kalouskovi, kteří získali stejný počet bodů a shodně obsadili 4. místo. Gratulujeme! Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších nejen matematických úspěchů! Ostatní výsledky - zde. Paní Kadlečíkové a Pavlíkové děkujeme za zajištění dopravy dětí do Ivančic.

Přehlídka kroužků - 20. 5. 2017,

Děkujeme všem dětem, jejich rodičům a vedoucím kroužků, kteří se v sobotu dopoledne zúčastnili přehlídky kroužků. Za školu vystoupil sborový zpěv pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé, dále svoje sestavy předvedl kroužek hip hopu pod vedením lektorky Terezy Tejkalové a ukázky z keramického kroužku prezentovala na akci paní vychovatelka Sylva Slámová.

Dopravní den

V pátek 5. 5. připravili páťáci pro první a druhou třídu a děti z MŠ dopravní den. Jak se akce vydařila si můžete prohlédnou zde. Prvňáci a druháci starším spolužákům moc děkují.

Štafetový pohár 2017

Ve středu 3. 5. 2017 se naši žáci poprvé zúčastnili Štafetového poháru, který se pro Brno-venkov konal v Židlochovicích. Reprezentovalo nás družstvo žáků 2.-3. třídy (Spurná, Kokešová E., Jedličková, Loskotová, Zeman, Fiala D., Šlesinger, Veselý) a družstvo žáků 4.-5. třídy (Tlačbabová, Polášková Karolína, Bečičková, Kokešová M., Bílek, Zelenka, Novohradský, Sláma). V součtu časů všech štafet skončily naše děti na 7. místě. Výsledky - zde. V mezičase jednotlivci soutěžili ve skoku do dálky a v hodu medicimbálem. V hodu medicimbalem získala v kateogorii 4.-5. třída dívky nádherné 2. místo Kristýna Tlačbabová a v hodu medicimbalem v kategorii 2.-3. třída dívky získala 3. místo Kristýna Jedličková. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie - zde.

Zápis do 1. třídy - výsledky

Pro školní rok 2017/18 byly přijaty všechny děti ze spádové oblasti školy. Ostatním žádostem o přijetí nebylo kvůli omezené kapacitě 1. třídy vyhověno. Správní rozhodnutí si mohou zákonní zástupci vyzvedávat u ředitelky školy ve středu 3. 5. nebo ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 12 do 17 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí budou v případě nevyzvednutí zaslány doporučeně poštou. Výsledky - zde. Kladná rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněním považována za oznámena. Přijatým dětem bude ke konci května 2017 zaslán dopis s přihláškou do ŠJ a ŠD a podrobnými informacemi. Třídní schůzka nově přijatých dětí se uskuteční první školní den - 4. 9. 2017.

Mgr. Markéta Jedličková, ředitelka školy

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS