Divadlo 23. 9. - Sněhurka a sedm trpaslíků

Pojďme rodiče společně s dětmi do divadla a využijme možnosti společného zhlédnutí bláznivé hudební pohádky pro celou rodinu.

Kdy: 23. září 2016, od 18 hodin

Kde: Městské divadlo Brno - http://www.mdb.cz/inscenace/189-snehurka-a-sedm-trpasliku

Cena: dospělý - 420 Kč, děti - 282 Kč.

Zájemci se mohou hlásit (minimálně 1 dospělý + libov. počet dětí) a odevzdávat peníze na vstupenky do 17. června u paní vychovatelky Ryšavé. Těšíme se na 1. společnou akci rodičů a dětí!

Poděkování

Děkujeme paní Jitce Páskové za besedu pro žáky 5. třídy se zajímavými postřehy z válečné doby v Moravanech. Paní Pásková byla v letech 1941 a 1942 žákyní německé ZŠ Moravany.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ Moravany pro školní rok 2016/17 - zde. Přijatým dětem nebude zasíláno rozhodnutí poštou. Můžete si ho vyzvednout v kanceláři školy. Další informace obdržíte poštou během května (co nachystat do školy, přihlášku do ŠJ a ŠD). Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí bude 1. září.
 

Školní knihovna

Nově jsme pro děti ve škole zavedli možnost zapůjčit si domů k přečtení knihy ze školní knihovny. V každé třídě je k dispozici vytištěný seznam knih, paní učitelky dětem rády doporučí knihy vhodné pro jejich ročník, ze kterých si po přečtení mohou udělat referát do českého jazyka. Další knihy od současných autorů budeme průběžně doplňovat. Seznam knih - zde.

RECYKLOHRANÍ

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Recyklohraní aneb ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V prostorách školy (u šaten) je nově umístěna  zelená krabice na sběr vybitých baterií a červená popelnice, kam mohou žáci i rodiče nosit drobná vyřazená elektrozařízení určená k likvidaci (např. rádia, mp3 přehrávače, kalkulačky, telefony, žehličky, fény, drobná počítačová vybavení, elektrické hračky,...).Všechna elektrozařízení musí být kompletní (nedemontovaná). Do červené popelnice nepatří zářivky, úsporné žárovky, baterie, akumulátory, velká elektrozařízení jako televize apod. Děkujeme.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS