Besídka ŠD 3

Děkujeme dětem ze 3. oddělení školní družiny, které si ve čtvrtek 26. 4. 2018 přichystaly pro rodiče pod vedením paní vychovatelky Ryšavé milou besídku. Foto - zde.

Ranní družina

Do ranní družiny prosím posílejte děti nejpozději do 7.30 h, v pozdějším čase prosíme, aby děti již čekaly před školou na otevření v 7.40 h paní školnicí. Děkujeme za pochopení.
 

Cirkus Legato

Ve středu 25. 4. 22018 vyrazily děti ze 4. třídy na cirkusové vystoupení své spolužačky Terezy Haklové do Kohoutovic. Měly možnost zhlédnout vystoupení svých vrstevníků a v druhé části i vyzkoušet některé ze cviků na vlastní kůži. Foto - zde.

Mc Donald´s Cup - fotbalový turnaj

Dne 24. 4. 2018 se v Ivančicích konalo okrskové kolo fotbalového turnaje škol. Naše škola se zúčastnila poprvé. Družstvo 13 chlapců a 1 kapitánky obsadilo 2. místo. Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme panu Kozohorskému a Kratochvílovi za přípravu a doprovod dětí na turnaj. Děkujeme též ochotným rodičům za zajištění dopravy dětí.
 

Pangea - celonárodní finále

Děkujeme Nikole Růžičkové a Viky Hoangové z 5 . třídy za vzornou reprezentaci školy v celonárodním finále matematické soutěže Pangea, které se 11. 5. 2018 konalo v nové budově Národního muzea v Praze. Obrovská zkušenost a nezapomenutelný zážitek. Gratulujeme!

Štafetový pohár 2018

V pátek 20. 4. 2018 se 16 dětí z naší školy zúčastnilo štafetového poháru v Židlochovicích. V konkurenci 8 škol jsme získali celkové 3. místo v součtu všech štafet, které děti běžely (100 m mladší, 100 m starší, 200 m smíšená A, 200 m smíšená B). V mezičasech probíhal závod ve skoku do dálky pro mladší děti a hod medicimbalem pro starší děti. Rozálie Pařenicová vyhrála v hodu medicinbalem 2. místo s výkonem 814 cm. Gratulujeme všem dětem k super výkonu a skvělé týmové hře a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme současně paní vychovatelce Ryšavé za výbornou přípravu dětí na soutěž a ochotným rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí do Židlochovic. Foto - zde. Časy - zde.

Den Země

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 si žáci 4. třídy pod vedením paní učitelky Oswaldové připravili pro svoje mladší spolužáky z 1.. 2. a 3. třídy různé aktivity na téma - Den Země, který v kalendáři připadá na 22. dubna. Úkolu se zhostili výborně - děkujeme. Foto - zde. Zbytek vyučování všechny třídy strávily sbíráním odpadků a úklidem Moravan. Doufáme, že si všechny děti odnesly poznatek, že kdyby lidé nevyhazovali odpadky kam nepatří, bylo by naše okolí, kde žijeme, mnohem hezčí.

Sběr papíru - jaro 2018

Poděkování všem, kteří se zúčastnili jarního sběru starého papíru (93,7 % dětí). Celkem bylo nasbíráno 9 160 kg. Škola obdrží za 1 kilogram starého papíru 2 Kč. Získané peníze budou použity na celoškolní výlet (26. 6. 2018). Výsledky sběru papíru ke stažení zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS