Matematická olympiáda 5. tříd - výsledky okresního kola

Ve středu 24. ledna 2018 se 4 úspěšné řešitelky školního kola Matematické olympiády 5. tříd  - Hoang Bao Vy, Rozálie Pařenicová, Ema Koláčková a Nikola Růžičková zúčastnily okresního kola ve Šlapanicích. Nejlépe se vedlo Hoang Bao Vy, která obsadila 6. místo. Gratulujeme a děkujeme všem 4 žákyním za vzornou reprezentaci školy. Ostatní výsledky - zde.