Rozloučení 5. třídy

A nakonec jsme zvládli v posledních červnových dnech díky uvolnění mimořádných opatření i spaní ve škole a tradiční vystoupení spojené s rozloučením s páťáky. Děkujeme obětavým maminkám - paní Vargové, Slámové a Kadlečíkové´za pomoc s přípravami závěrečného vystoupení. Páťáci mají stížený závěr studia za sebou a my už jim jen přejeme hodně štěstí na nových školách! Foto - zde.

Poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám moc poděkovat za spolupráci v letošním školním roce, zvláště pak během karantény, kdy jste podporovali své děti a nás učitele. Velmi si toho vážíme a  letošní krásné známky na vysvědčení jsou i Vaše známky. Děkujeme za nádherné květiny a dárečky.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto a těšíme se na spolupráci v novém školním roce. Pevné zdraví vám všem.
Za kolektiv zaměstnanců

Markéta Jedličková, ředitelka školy

Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/20

Vážení rodiče,
hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet (viz. vyhláška 211/2020 Sb.):
a) z podkladů, kdy žák řádně docházel do školy (od 1. 2. do 10. 3.);
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku;
c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;
d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
V týdnu od 15. do 19. června budete seznámeni s návrhy hodnocení Vašeho dítěte za 2. pololetí. Markéta Jedličková

Pomerančová kůra

Děkujeme všem, kteří se zapojili v letošním školním roce do sběru pomerančové a citronové kůry. Celkem se nasbíralo 43 kg. Výsledky - zde. Peníze, které škola obdrží za sběr, budou opět vloženy do Společnosti na akce pro děti.

Aktualizovaná metodika k provozu škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou metodiku hygienických pokynů pro školy - zde. Na základě tohoto dokumentu informujeme rodiče dětí, které se účastní dobrovolné výuky, že je povoleno s dětmi chodit již i mimo areál školy. Nově bylo povoleno, že ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. 

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS