Ukliďme Česko - Ukliďme Moravany

Velká pochvala všem 32 dětem a paní vychovatelce Bartákové, kteří v sobotu nelenili a přišli i přes ranní nepřízeň počasí pomoci dobrovolně uklízet Moravany!!! Souhlasím se slovy paní starostky Kadlečíkové - "Děkuji vám všem za účast a za to, že nejste k naší přírodě a světu, ve kterém žijeme, lhostejní. Krásná práce!" ;-) Foto - zde. MJ

Pythagoriáda - výsledky školního kola

Jako každý rok i letos se konalo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. třídy. Úspěšnými řešiteli školního kolajsou žáci, kteří dosáhli 10 a více bodů. Do okresního kola postupují: Martin Zeman, Kristýna Jedličková (15 bodů), Markéta Kaňovská (14 bodů), Sára Abbod (13 bodů), Matouš Novák, Filip Marcinčák, Mia Nekvapilová, Tereza Haklová, Tomáš Kratochvíl (12 bodů), Nora Dytrtová, Tony Hoang (10 bodů). Gratulujeme!

Sběr starého papíru

Poděkování všem, kteří se zúčastnili jarního sběru starého papíru (122 ze 126 dětí). Celkem bylo nasbíráno 9 800 kg. Škola obdrží za 1 kilogram starého papíru 1,60 Kč. Získané peníze budou použity na celoškolní výlet (12. 6. 2019). Nejvíce nasbírali:

1. Nivnická Hana (1073,70 kg)
2. Horák Aleš (702,40 kg)
3. Podrázský Michal (687,90 kg)
4. Sýkorová Sofie Viktorie (490,10 kg)
5. Veselá Nikola, Vladimír (434,10 kg)
6. Bubla Matyáš (309,40 kg)
7. Varga Ondrej, Patrik (307,10 kg)
8. Tronečková Kristýna, P. Michal (278,70 kg)
9. Jedličková Kristýna (225,10 kg)
10. Abbod Sára (222,20 kg)
11. Kratochvíl Tomáš, Lukáš (208,40 kg)
12. Zieglerová Michaela, Martin (199,10 kg)

Vybíjená Ořechov - okrskové kolo

V pátek 29. 3. 2019 se naši čtvrťáci a páťáci opět zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Přestože podmínky na trénování na venkovním hřišti nebyly díky počasí zatím úplně ideální, dokázaly děti pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé a svých třídních učitelek v rozmezí několika týdnů výborně natrénovat pravidla vybíjené. Dívky obsadily 3. místo a chlapci 4. místo. Gratulujeme a děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a též za vzorné sportovní týmové chování! Foto - zde.

Projekt - voda

Děti z 1. a 5. třídy v rámci projektového dne VODA při příležitosti Mezinárodního dne vody zkoumaly různé vlastnosti vody a prováděly zajímavé pokusy. Foto - zde.

Matematický klokan 2019 - výsledky

Dne 22. 3. 2019 se žáci 2. - 5. třídy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída) a Klokánek (4. a 5. třída). Výsledky nejúspěšnějších žáků v jednotlivých kategoriích:

KATEGORIE CVRČEK (2. a 3. třída) max. 90 bodů
1. místo – Jakub Zeman (90 bodů)
2. místo – Sofie Marcinčáková (78 bodů)
3. místo – Hana Nivnická, Matyáš Tomanec (73 bodů)

KATEGORIE KLOKÁNEK (4. a 5. třída) max. 120 bodů
1. místo – Sára Abbod (120 bodů)
2. místo – Martin Zeman (115 bodů)
3. místo – Kristýna Jedličková, Matouš Novák (114 bodů)

Máme velkou radost, že se letos poprvé dvěma žákům z naší školy podařilo v této soutěži dosáhnout maximální počet bodů! Všem soutěžícím gratulujeme!

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS