Vánoční besídka - ŠD 2

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se ve druhé třídě konala vánoční besídka. Děti byly moc šikovné a zaslouží si velkou pochvalu stejně jako jejich paní vychovatelka Andrea Bartáková, která s dětmi nacvičila pásmo básniček, písniček a tanečků. Děkujeme. Foto - zde.