Keramika - poplatek

Kdo ještě neuhradil příspěvek 400 Kč na keramiku, předejte prosím třídním učitelkám. Děkuji. Jedličková