Přehlídka kroužků - 20. 5. 2017,

Děkujeme všem dětem, jejich rodičům a vedoucím kroužků, kteří se v sobotu dopoledne zúčastnili přehlídky kroužků. Za školu vystoupil sborový zpěv pod vedením paní vychovatelky Marie Ryšavé, dále svoje sestavy předvedl kroužek hip hopu pod vedením lektorky Terezy Tejkalové a ukázky z keramického kroužku prezentovala na akci paní vychovatelka Sylva Slámová.