Zápis do 1. třídy - výsledky

Pro školní rok 2017/18 byly přijaty všechny děti ze spádové oblasti školy. Ostatním žádostem o přijetí nebylo kvůli omezené kapacitě 1. třídy vyhověno. Správní rozhodnutí si mohou zákonní zástupci vyzvedávat u ředitelky školy ve středu 3. 5. nebo ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 12 do 17 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí budou v případě nevyzvednutí zaslány doporučeně poštou. Výsledky - zde. Kladná rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněním považována za oznámena. Přijatým dětem bude ke konci května 2017 zaslán dopis s přihláškou do ŠJ a ŠD a podrobnými informacemi. Třídní schůzka nově přijatých dětí se uskuteční první školní den - 4. 9. 2017.

Mgr. Markéta Jedličková, ředitelka školy