Recitační soutěž - okresní kolo

V úterý 7. 3. 2017 se konalo v Ivančících okresní kolo recitační soutěže. V kategorii 1. třída nás reprezentoval Sebastian Šimoník a Julie Mezulianiková, v kategorii 2. a 3. třída Karolína Loskotová a Matyáš Novák, v kategorii 4. a 5. třída Tereza Provazníková a Ema Blahová. Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, ale všechny děti podaly pěkné výkony a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme paní Šimoníkové a paní Kašparové za dopravu dětí na soutěž a zpět. Foto z akce - zde.