Pythagoriáda - výsledky školního kola

Jako každý rok i letos se konalo školní kolo matematické Pythagoriády pro žáky 5. třídy. Zasoutěžit si v jejich kategorii mohli i žáci 4. třídy. Zúčastnilo se 22 dětí ze 4. a 5. třídy, které si všechny zaslouží velkou pochvalu za odvahu, chuť a čas po vyučování počítat. Úspěšnými řešiteli školního kola byli žáci, kteří dosáhli 10 a více bodů. Do okresního kola postupují: Helena Kadlečíková (13 bodů), Petr Kalousek, Adam Abbod, Michaela Kokešová (12 bodů), Karolína Polášková, Ema Blahová (11 bodů). Gratulujeme!