Informace k výuce od 25. 5. 2020

Od 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků ve škole formou tzv. školních skupin. Docházka je dobrovolná, distanční forma vzdělávání pro všechny žáky bude pokračovat i nadále. Podrobnosti k organizaci dobrovolné výuky - zde. Čestné prohlášení, které je nutno odevzdat při příchodu do školy (s uvedeným datem 25. 5. 2020) - zde. Těšíme se na děti a doufáme, že vše proběhne bez komplikací. Markéta Jedličková

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia - 9. 6. 2020

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy - zde. Každý uchazeč může letos písemný test z M a Čj konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání je uveden ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pokud žák bude přijat na osmileté gymnázium, vystavím mu na požádání Zápisový lístek, který obratem předá na zvolenou školu. Markéta Jedličková

Zápis do školy pro školní rok 2020/21 - výsledky

Děkuji všem rodičům, kteří projevili zájem a přihlásili dítě do 1. ročníku naší školy. Celkem bylo podáno 46 přihlášek (31 spádových dětí, 4 nespádové, 11 odkladů školní docházky). Pro školní rok 2020/21 byly přijaty všechny děti ze spádové oblasti školy. Seznam - zde. Přijaté děti dostanou v obálce domů do schránky během května - rozhodnutí o přijetí, informace k organizaci 1. třídy, přihlášku do ŠJ a ŠD.  Nepřijatým dětem bude rozhodnutí předáno osobně nebo zasláno poštou v nejbližších dnech. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude předáno osobně po telefonické domluvě v týdnu od 4. do 7. 5. 2020 nebo řešeno individuálně. V případě, že je Vaše dítě přijato na více škol a k nám do školy nenastoupí, prosím o bezprostřední informaci. Markéta Jedličková, ředitelka školy

Pangea - výsledky

V únoru proběhla celorepubliková matematická soutěž Pangea pro žáky 4. a 5. tříd. Výsledky nejlepších žáků naší školy jsou:

4. třída
1. místo - Lukáš Strážnický
2. místo - Daniel Janatka
3. místo - Sofie Marcinčáková

5. třída
1. místo - Dat Thanh Nguyen
2. místo - Lukáš Kulhánek
3. místo - Nikola Kostečková

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy!

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

MŠMT vyhlásí termíny konání jednotné přijímací zkoušky v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol. Bude se konat pouze jedno kolo. Uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, termín bude zveřejněn na webu střední školy.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky na víceletá gymnázia se uskuteční 15. den po otevření škol, výsledky budou zveřejněny 22. den po otevření škol a 28. den uchazeč odevzdá zápisový lístek.

Náhradní termín přijímacích zkoušek
Ředitel střední školy zašle pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním a současně termín zveřejní na webu školy.

Stránky

Přihlásit se k odběru ZŠ Moravany u Brna RSS