Školní družina

Řád školní družiny

Děti jsou rozděleny do tří oddělení

​Provozní doba

06.40 - 07.40 hodin - ranní družina

11.40 - 17.00 hodin - odpolední družina

Obecné informace

Do družiny by žáci měli mít vhodné oblečení! Dobu od 13.00 - 14.30 hodin máme vymezenou pro pobyt venku (za dobrého počasí). Žádáme rodiče, aby si v této době žáky z družiny nevyzvedávali.

Mobilní číslo do družiny: 775 366 552

Kritériem pro přijetí dítěte do školní družiny je věk žáka. Žáci do školní družiny se přijímají do naplnění kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny je 80 žáků.

Platba

Úplata za ŠD: 150 Kč/měsíc

  • 1. pololetí - 750 Kč, splatnost do 20. září 2023 vychovatelkám ŠD
  • 2. pololetí - 750 Kč, splatnost do 16. února 2024 vychovatelkám ŠD