Projekty

Doučování

Ve školním roce 2022/23 se zapojujeme do projektu Doučování - zde.

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu EU Peníze školám. Vypracované šablony rozdělené dle ročníků si můžete stáhnout z odkazů níže.

Otevřená přírodní zahrada Moravánek

Projekt Otevřená přírodní zahrada Moravánek - Realizací projektu došlo k vytvoření udržitelného přírodního prostranství, které bude sloužit k výchově dětí i dospělých k péči o svoji planetu a rozvoji komunitního života v obci, zapojení široké veřejnosti do péče o veřejná prostranství a uvědomění si, že "jejich" místo v naší obci nekončí za hranicí jejich plotu.

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Firma BOVYS je schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí. Projektu se účastní od roku 2010. Ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky dětem vozí jedenkrát týdně. Žákům dodává rozmanitý sortiment s důrazem na kvalitu. Školám nabízí možnost podílet se na výběru dodávaného zboží.

Recyklohraní

Recyklohraní aneb ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V prostorách školy je nově umístěna zelená krabice na sběr vybitých baterií a  červená popelnice, kam mohou žáci i rodiče nosit drobná vyřazená elektrozařízení určená k likvidaci (např. rádia, přehrávače, kalkulačky, telefony, žehličky, fény, drobná počítačová vybavení, elektrické hračky,...). Všechna elektrozařízení musí být kompletní (nedemontovaná). Do červené popelnice nepatří zářivky, úsporné žárovky, baterie, akumulátory, velká elektrozařízení jako televize apod. Děkujeme.

Projekt ZŠ Moravany IV

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000843 je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, vzdělávání pracovníků, tematických a komunitních setkávání a inovativního vzdělávání - zahájeno 1. 9. 2022.