Sponzoři

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o podporu a zároveň Vám poděkovala za to, že naší ZŠ přispíváte jakoukoli formou pomoci. Pokud nám budete chtít i nadále pomáhat, budeme velice rádi. Můžete přispívat formou:

  • finančních darů
  • materiálních darů – vítáme hračky do školní družiny, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školy
  • sběru papíru
  • pomoci při zajišťování akcí pro děti

Za kolektiv zaměstnanců

Markéta Jedličková
ředitelka školy

Poděkování za školní rok 2020/21

  • paní Michaela Šopík Macková - finanční dar 10 000 Kč na odměny pro děti
  • paní Jana Hrabovská - stolní fotbal pro děti ŠD

Poděkování za školní rok 2018/19 

  • paní Ing. Linda Šimoníková - zajištění výletu pro 2. a 3. třídu do Kostelan (platba za autobus, vstupné pro 3. třídu)
  • paní Lenka Vargová -  odměny pro děti
  • paní Yveta Loskotová - odměny pro děti
  • paní Bc. Markéta Nivnická - cukrářské tvoření pro všechny třídy