Sponzoři

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o podporu a zároveň Vám poděkovala za to, že naší ZŠ přispíváte jakoukoli formou pomoci. Pokud nám budete chtít i nadále pomáhat, budeme velice rádi. Můžete přispívat formou:

 • finančních darů
 • materiálních darů – vítáme hračky do školní družiny, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školy
 • sběru papíru
 • pomoci při zajišťování akcí pro děti

Za kolektiv zaměstnanců

Markéta Jedličková
ředitelka školy

Poděkování za školní rok 2023/24

 • paní Herdinová - vstupné pro 4. třídu do Technického muzea a zajištění přednášky o kyberšikaně

Poděkování za školní rok 2022/23

 • paní Baláková - vstupenky na dětské představení pro 1., 2. a 3. třídu
 • paní Hrabovská - stolní fotbal do školní družiny
 • pan Horejsek - 2 000 Kč na soutěž v Praze
 • pan Luňák - odměny na školu v přírodě pro všechny děti (sirupy, konzervy, pexesa, sladkosti)
 • paní Šimoníková - doprava a organizace výletu do Vizovic pro 3. třídu

Poděkování za školní rok 2021/22

 • pan Němec - odměny a animace na zimní škole v přírodě
 • manželé Ursacherovi - odměny pro děti na zimní školu v přírodě
 • paní Herdinová - šicí stroj
 • paní Šimoníková - výlet pro 2. třídu do outdoorového centra Březová

Poděkování za školní rok 2020/21

 • paní Michaela Šopík Macková - finanční dar 25 000 Kč na školu v přírodě
 • manželé Šnajdrovi - finanční dar 10 000 Kč na školu v přírodě
 • pan Ing. Jiří Strážnický - finanční dar 10 000 Kč na školu v přírodě
 • paní Ing. Linda Šimoníková - finanční dar 10 000 Kč na školu v přírodě
 • pan JUDr. Martin Burián - finanční dar 2 000 Kč na školu v přírodě
 • manželé Strakovi, Malí - finanční dar 3 000 Kč na školu v přírodě
 • pan David Kratochvíl - 5 l dezinfekce
 • paní Michaela Šopík Macková - finanční dar 10 000 Kč na odměny pro děti
 • paní Jana Hrabovská - stolní fotbal pro děti ŠD