Společnost

Společnost je sdružení rodičů ZŠ Moravany.

Školská rada dne 18. 4. 2014 odsouhlasila, že se od školního roku 2014/15 bude vybírat poplatek 350 Kč za každého žáka (uhradit prosím u třídních učitelů do 18. 9. 2020). Vybrané peníze budou použity na výukové programy, divadla a Mikulášský balíček.

Členové Společnosti (třídní důvěrníci):

  • 1. ročník - Ing. Martin Klika
  • 2. ročník - Bc. Markéta Nivnická
  • 3. ročník - Olga Kalousková
  • 4. ročník - Ing. Klára Tomancová - pokladník
  • 5. ročník - Ing. Olga Rybková, BA