Informace k zápisu do 1. ročníku

Kdy?

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20 proběhne ve středu 24. 4. 2019 v době od 15 do 18 hodin. Informativní schůzka proběhne v MŠ Moravany 13. března 2019 od 16.30 hodin.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 20. 3. 2019 od 14.30 do 17.00 hodin.

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme pro žáky 1. ročníku jednu třídu s maximálním počtem 30. Počet žáků bude upraven  dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Důležité informace

Informace k zápisu z MŠMT - zde

K zápisu se dostaví děti, které jsou narozeny v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu je nutné dostavit se i v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky. O odložení povinné školní docházky žádá zákonný zástupce ředitelku školy v době zápisu do školy a žádost musí doložit:

 1. doporučením školského poradenského zařízení
 2. doporučením odborného lékaře.

Pokud by se chtěl dostavit zákonný zástupce k zápisu s dítětem narozeným od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, musí podat písemnou žádost ředitelce školy a tuto žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení.

Pokud by se chtěl dostavit zákonný zástupce k zápisu s dítětem narozeným od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, musí podat písemnou žádost ředitelce školy a tuto žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz. U zápisu je nutné vyplnit žádost o přijetí, tuto žádost si můžete stáhnout (dokumenty ke stažení) a vyplnit předem.

Těšíme se na Vás.

Spádová oblast školy

Ulice Hlavní, Modřická, Polní, Slunná, U Břízy, Vnitřní, Žitná, K Pegasu, Nová, Růžová, Střední, U Potoka, Za Farou, Kostelní, Ostopovická, Sadová, Školní, U Rybníka, Za Humny, Květná, Pod Lesem, Slepá, Tichá, V Uličce, Zahradní.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

 1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Moravany, které mají ve školním roce 2018/19 sourozence v 1. - 4. ročníku ZŠ Moravany.
 2. Děti ze spádové oblasti ZŠ Moravany. V případě, že počet dětí u zápisu po zohlednění bodů 1 a 2 přesáhne maximální kapacitní počet možných přijatých žáků, provede se losování dětí. Losování dětí proběhne tím způsobem, že se do osudí vloží pouze lístky se jmény všech dětí uvedených v bodu 2 a vylosují se jména tolika dětí, kolik jich není možné přijmout.
 3. Děti, které mají trvalý pobyt v Moravanech a které mají ve školním roce 2018/19 sourozence v 1. - 4. ročníku ZŠ Moravany. V případě, že počet dětí u zápisu po zohlednění bodu 1, 2 a 3 přesáhne maximální kapacitní počet možných přijatých žáků, provede se losování dětí. Losování dětí proběhne tím způsobem, že se do osudí vloží pouze lístky se jmény všech dětí uvedených v bodu 3 a vylosují se jména tolika dětí, kolik jich není možné přijmout.
 4. Děti, které mají trvalý pobyt v Moravanech. V případě, že počet dětí u zápisu po zohlednění bodu 1, 2, 3 a 4 přesáhne maximální kapacitní počet možných přijatých žáků, provede se losování dětí. Losování dětí proběhne tím způsobem, že se do osudí vloží pouze lístky se jmény všech dětí uvedených v bodu 4 a vylosují se jména tolika dětí, kolik jich není možné přijmout.
 5. Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec Moravany.

Vzhledem k tomu, že zápis proběhne dne 24. 4. 2019, veřejné losování by proběhlo v následujících týdnech. Členové losovací komise: ředitelka školy, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce školské rady a 1 zástupce Rady obce Moravany.

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

Další praktické rady

 • Jak vybrat správně školní brašnu - zde
 • Jak správně psát - zde