Halloween

V úterý 31. 10. 2023 si opět celá škola užila Haloweenský den a kdo měl chuť, strávil vyučování s maskou a tématem byl nejen při vyučování, ale i v družině Haloween. Foto z haloweenského fotokoutku - zde.

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V pátek 3. 11. 2023 se mohli žáci 3., 4. a 5. třídy osobně potkat se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou v naší moravanské knihovně. Děkujeme paní Horejskové za zajištění akce a obci Moravany za finanční zajištění. Foto - zde.

Školská rada - výsledky voleb

Za zákonné zástupce byly zvoleny na další 3leté období do Školské rady Mgr. Žaneta Pšikalová a Ing. Klára Tomancová.

Miniházená - ukázka

V úterý 17. 10. 2023 navštívil naši školu krajský trenér házené pan Ladislav Dvořák a všechny děti si mohly v rámci tělesné výchovy vyzkoušet miniházenou. Děkujeme za skvělou ukázku a možnost si vyzkoušet sport, který měl kdysi v Moravanech tradici a doufáme, že se časem aktivněji obnoví. Foto - zde.

Technické muzeum, 4. třída

V úterý 10. 10. 2023 vyrazili žáci 4. třídy na přednášku o kyberšikaně do Technického muzea Brno. Děkujeme paní Herdinové za zajištění a zafinancování programu. Foto - zde.

Krysáci - beseda s Cyrilem Podolským

Ve středu 11. 10. 2023 zavítal k nám do školy režisér animovaného seriálu Krysáci - Cyril Podolský a seznámil děti z 1. - 3. třídy s tvorbou animovaného filmu. Foto - zde.

Logická olympiáda, 3.-5. třída

Pochvala všem 48 dětem ze 3. - 5. třídy, které se aktivně zapojily do základního kola Logické olympiády. Nejúspěšnější řešitelé školy:

1. místo - David Svoboda - postupuje do krajského kola
2. místo - Max Kopetka
3. místo - Damien Šimoník

Želešická růže

V pátek 6. 10. 2023 se v Želešicích konal již XXXVIII. ročník závodu v přespolním běhu Želešická růže. Naši školu reprezentovali: Petr Netík, Vilém Vojtěch, Martin Vybíral, Marek Štěpánek, Tereza Trinerová, Tereza Gruberová, Nikol Ille, Barbora Metelková. Kluci závodili v běhu na 1 000 metrů, dívky na 800 metrů. Nejúspěšnějším našim běžcem byl Petr Netík, který skončil na 6. místě v soutěži jednotlivců. Ostatní výsledky - zde, foto - zde. Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci školy.