Vánoce - zvyky, tradice

Na pondělí 12. 12. máme domluvený program s paní Janou Handlerovou na téma Poselství křesťanských Vánoc I. Pro každou třídu v rozsahu jedné vyučovací hodiny.