Tříkrálová sbírka

Pochvala všem 28 dětem z naší školy, které se zapojily do pomoci s Tříkrálovou sbírkou.