Ukliďme Moravany

Pochvala všem dětem, které se v sobotu 1. dubna 2023 zapojily do akce Ukliďme Česko a pomohly nám po zimě vyčistit od odpadků okolí Moravan. Na závěr je čekala zasloužená odměna - opékání špekáčků. Foto - zde.