Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci Základní školy Moravany a Mateřské školy Moravany zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.
Vzhledem k zapojení všech zaměstnanců školy nelze zajistit provoz školy, ani školní družiny a školní jídelny v omezeném rozsahu.
Je nám líto, pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.
Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

V případě změny budete okamžitě informováni.

S pozdravem Mgr. Markéta Jedličková, ředitelka školy
 

Oficiální požadavky stávky jsou:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy,
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024,
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíle stávky jsou:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Stávka může být odvolána v případě splnění požadavků.

Příloha pro rodiče