Provoz školy od 17. 5. 2021

Od 17. 5. se ruší rotační výuka pro 1. stupeň. Provoz školní družiny bez omezení (včetně dětí ze 4. třídy). Obědy jsou automaticky všem nahlášeny na každý den. Nadále je povinná ochrana dýchacích cest zdravotní rouškou/respirátorem v budově školy a jednou týdně (pondělí) testování neinvazivními antigenními testy. Věříme, že již všechny děti zvládnou testování bez doprovodu rodičů. Prosíme, aby děti chodily zavčas v pondělí v 7.30 h, testování bude probíhat v kmenových třídách před začátkem vyučování. Ostatní dny se škola otvírá v 7.40 h. Tělesná výchova venku je povolena bez omezení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně dýchacích cest od 10. 5. 2021 - zde

Mimořádní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k provozu škol od 17. 5. 2021 - zde

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k testování žáků ve školách od 17. 5. 2021 - zde

ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 17. 5. 2021