Platby

Do 18. 9. 2020 prosím uhradí děti u třídní učitelky - 400 Kč pomůcky, 350 Kč Společnost, 245 - 304 Kč podle třídy za pracovní sešit.

U vychovatelky školní družiny uhradí děti do 18. 9. 2020 - 400 Kč (ti, co chodili vloni, tak pouze 200 Kč) za 1. pololetí.