Organizace závěru školního roku

do 25. 6. donést všechny učebnice na vrácení (slepené, vygumované)

28. 6. - výměna učebnic, úklid tříd, rozloučení 5. třídy; od 17 h pro rodiče dětí 5. třídy v sále Moravanské Rychty; obědy od 11.30 do 12.30 h (pořadí 3., 4., 1., 2., 5. třída)

29. 6. - den třídního učitele - výlet do okolí podle pokynů třídních učitelek; obědy od 11.30 do 12.30 h (pořadí 3., 4., 1., 2., 5. třída); TĚLOCVIK, PŘEZŮVKY, VÝTVARKU ODNÉST!!!

30. 6. - vysvědčení - 8.00 - 8.45 h (bez přezouvání); ŠD do 13 hodin pro zájemce; obědy nebudou